เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ดูทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ ข่าวสารกิจกรรม เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

การดูแลระบบทางเดินหายใจ

หนึ่งในหลักการแคร์ (CARE) คือ A-Air หรือ อากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปนั่นเอง ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแออัด อากาศไม่ถ่ายเท มีฝุ่นละอองและก๊าซพิษมาก ระบบทางเดินหายใจก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ