บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด มีสำนักงานมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย ที่อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ในประเทศไทย ทำธุรกิจในด้านการตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ กลุ่มบำรุงสุขภาพ (Self Medication) ได้แก่
  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ : กลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น Fish oil, Lecithin, Evening Primrose oil, Ginsomin, Calcium-D, ii Care, Ginsomin, Glow, CLA Advance, Ultrapro, Zemax SX, DHA-125, Cholezz, Garlic oil
  ผลิตภัณฑ์ยา เช่น Flexsa, Gofen 400, NAT C, NAT B, NAT E, NAT D, Alerten Emulcap , Valian-X, Echinax, Loreze, Zirin, Acnotin, Diavit, Zincomin

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า โดยผ่านช่องทางร้านขายยา โรงพยาบาล และคลินิก โดยมอบหมายให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ในต่างประเทศทำธุรกิจทั้งในด้านทำการตลาด สินค้าใน BRAND ของตนเอง และทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะที่เป็นเวชภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ นอกจากนั้นยังรับจ้างผลิตยาในรูปแบบแคปซูลนิ่มส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย เบลเยียม อิสราเอล ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น
MEGA Philosophy

MEGA Objective
to create wealth by marketing, selling and distribute medicines- OTC/Prescription/Herbal/Nutritionals in developing countries.

MEGA Value
  Respect : each others differences
  Freedom : in your work and personal lives
  Trust : you as an adult
  Truth : in what we do everyday

MEGA Way
is to build a Thinking organization which will
Change before it is forced to and Live and Grow
beyond each of us

MEGA Commitment
committed to provide quality products and services to our customers through constant improvement and innovation.