เมก้าวีแคร์  ห่วงใยในสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงของทุกคน  เราจึงมุ่งมั่นทำพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. ปณิธาณอันแน่วแน่ ที่อยากเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง (Reversing lifestyle diseases without medication)

          ความปรารถนาอย่างแรงกล้านี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพ Wellness We care  center โดยยึดหลักภายใต้แนวคิด “ทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” 

          ศูนย์สุขภาพ Wellness We care center เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ อดีตศัลยแพทย์โรคหัวใจ และคุณวิเวก ดาวัน ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ซึ่งทั้งสองท่าน มีปณิธานอันแน่วแน่ที่อยากจะเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี และยังหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง (Prevention & Reversal) สำหรับคนทั่วไป ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เน้นเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบหลัก รวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ มาเป็นการรับประทานอาหารแบบพืชธรรมชาติเป็นหลัก(Plant Based Whole Food)  ไม่สกัด ไม่ขัดสี ไม่ใช้น้ำมันและน้ำตาลประกอบอาหาร  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การออกกำลังกาย และการบำบัดฟื้นฟูจากภายใน เพื่อการสร้างสมดุลให้กับชีวิตอย่างแท้จริง

2. ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพื่อคุณภาพระดับโลก (Dedicated to maintain global quality standards)

          เราจึงต้องสร้างมาตรฐานที่เหนือกว่า
ด้วยความตั้งใจที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีถูกสะท้อนผ่านทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทางบริษัทฯ ได้รับการผลิตตามมาตรฐานยาระดับสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะให้ประสิทธิภาพที่ดีในการดูแลสุขภาพและที่สำคัญสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งยืนยันได้จากการเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองการผลิต (GMP) ระดับสากลจากทั้ง 2 สถาบันชั้นสูงของโลก ได้แก่

            BfArM (Federal Institute for Drugs and Medical Devices) จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนสหภาพยุโรป หรือ EU เป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก เรื่องการควบคุมยา สมุไพร วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
            TGA (Therapeutic Goods Administration) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยา วิตามิน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

          ทางบริษัทฯ ใส่ใจในทุกขั้นตอนของคุณภาพการผลิตภายใต้มาตรฐานยาระดับโลก ทั้งการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพโดย Quality Assurance และ Quality Control จึงมั่นใจได้ 100% ในคุณภาพและความปลอดภัยก่อนจะถึงมือผู้บริโภค

3. สรรหาหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน เราจึงค้นคว้าไม่หยุดนิ่ง (Continuously researching for the best result)

          สิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้ อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นในทุกวินาทีที่เดินไป บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะค้นคว้าและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ  บริษัทฯ มีทีมแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คนทั่วโลก ทั้งในกลุ่มเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ  จนทำให้สามารถผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ จนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภค

4. ต่อยอดด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหนือกว่า (Further integration with advanced technology & innovation)

การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ถึงขีดสูงสุด คือสิ่งที่บริษัทฯ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ

            บริษัทฯ สามารถผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปแบบที่แตกต่างจากบริษัทอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ยา Gofen ที่เป็นรูปแบบ Soft gel ทำให้สามารถระงับอาการปวดได้เร็วยิ่งขึ้น, คิดค้นผลิตภัณฑ์ Immuplex ที่เป็นโปรตีนคุณภาพสูงสูตรพิเศษซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุและป่วยโรคเรื้อรังมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ Alerten ในรูปแบบ Bioemulcap ที่ทำให้โมเลกุลของยาเล็กลงส่งผลทำให้ดูดซึม และมีประสิทธิภาพดีขึ้น
              Solvent Free เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของกระบวนการผลิตแคปซูลนิ่ม เพื่อลดการใช้ตัวทำละลาย และยังทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง
              No Added Preservatives (ไม่เติมสารกันบูด) ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ทันสมัยและปลอดภัย รวมถึงกระบวนการที่ปราศจากเชื้อในทุกขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมการผลิตโดยไม่ใช้สารกันบูดในแคปซูลนิ่มได้ จึงทำให้บริษัทฯ กล้าการันตีว่าทุกผลิตภัณฑ์จากโรงงานไม่มีการเติมสารกันบูด เพื่อสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยให้ผู้บริโภคอย่างถึงขีดสุด

5. เราคือศูนย์รวมของทีมงานมืออาชีพที่รู้จริง และเชี่ยวชาญจริง (MEGA We care team comprising of best industry professionals)

          ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จำหน่ายในประเทศไทย ผ่านทางช่องทางร้านขายยา โรงพยาบาล และคลินิก การสร้างความมั่นใจให้เกิดกับผู้บริโภคนอกจากกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานแล้ว ยังต้องได้มาจากข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตรงตามหลักวิชาการอย่างสูงสุด ซึ่งความมั่นใจดังกล่าวมาจากที่บริษัทฯ ได้มีการอบรมทีมการตลาด และพนักงานขายทุกคนในแบบมืออาชีพโดยกลุ่มเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทำให้พนักงานขายทุกคนของบริษัทมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถแนะนำให้กับผู้บริโภคให้สามารถรับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

6. อาหาร คือยาที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน (Food is the best medicine for all) เราจึงช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยอาหาร

          อีกหนึ่งแนวคิดที่นำมาควบรวมกับความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดที่ว่า “อาหาร” คือยาที่ดีที่สุด ทำให้บริษัทต่อยอดการมีสุขภาพดี ด้วยการรังสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่
            Plant based whole food  คือ อาหารที่ทำจากพืชเป็นหลัก ไขมันต่ำ ไม่สกัด ไม่ขัดสี ไม่ผ่านการปรุงแต่ง  และไม่ใช้น้ำมันและน้ำตาลปรุงอาหาร  ภายใต้ชื่อ ‘อาหารเพื่อสุขภาพปราณา’ (Pranaa Food For Life) เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิต ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และสามารถนำไปสู่ความมีสุขภาพดีช่วยให้ชีวิตยืนยาว

            Dr. Drink  คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นการผสานสมุนไพรและวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้าด้วยกัน ไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย น้ำตาล และสารเคมีปรุงแต่ง ผ่านกรรมวิธีการผลิตภายใต้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่คงคุณค่าของสารอาหารไว้ครบถ้วน จึงสามารถบอกได้อย่างเต็มปากว่า Dr. Drink เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพของทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสรสชาติที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง

            ‘เบบี้ นาตูร่า’ (Baby Natura) คืออาหารเด็กออร์แกนิค ไม่มีกลูเตนจากแป้งสาลี ไม่มีส่วนผสมของนมวัว ถั่ว ไข่ เกลือและน้ำตาล ไม่แต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์ ไม่ใส่วัตถุกันเสียและไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ จึงมั่นใจได้ว่าคุณแม่และลูกน้อยทุกคนสามารถทานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัย

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด เชื่อว่า ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งความจริงใจ และความตั้งใจในการคิดค้นและพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะสามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงมาตรฐานที่สูงสุด ความน่าเชื่อถือที่มาพร้อมกับความเชื่อมั่น และความปลอดภัยที่บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด มีให้กับทุกคนมาโดยตลอด ไม่ว่าเวลาจะเดินไปอีกกี่ปี... MEGA We care ก็หวังให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยตัวเอง