มาตรฐานการผลิตมุ่งมั่นส่งมอบสุขภาพที่ดี ให้ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูง
บริษัทเมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ พีทีวาย จำกัด เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ มีเป้าหมายในการยกระดับ และสร้าง มาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้น ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ บำรุงสุขภาพให้มีมาตรฐานการผลิต เช่นเดียวกับการผลิตยา เพื่อให้ผู้บริโภคได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและมั่นใจในประสิทธิภาพรวมทั้งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์บำรุง สุขภาพให้เป็นที่รู้จัก และเข้าใจมากขึ้นเพื่อผู้บริโภคสามารถ บำรุงสุขภาพ และป้องกันโรคแทนการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการจัดการที่ปลายเหตุและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและยังมีเป้าหมาย ที่จะ พัฒนายาที่มีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้คนไข้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา

คุณภาพสำคัญอันดับหนึ่ง : ทุกผลิตภัณฑ์ ผลิตภายใต้มาตรฐานยาระดับสากล
บริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP) ระดับสากล ถึง 2 สถาบัน ได้แก่
  TGAจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยา วิตามิน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  BfArM จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนสหภาพยุโรป หรือ EU ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก เรื่องการควบคุม
ยา สมุนไพร วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์เมก้าวีแคร์ ยังได้รับมาครฐาน Halal จากประเทศไทย  ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารเสริมหรือยาซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์


ผลิตภัณฑ์เมก้า วีแคร์ ผลิตภายใต้มาตรฐานยาระดับสากล ประกันความมั่นใจ เรื่องคุณภาพการผลิต

  วัตถุดิบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  ชนิดและปริมาณของสารสำคัญตรงตามที่แจ้งในฉลาก
  ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพจนถึงวันหมดอาย
  ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน

โรงงานผลิตแคปซูลนิ่ม ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตขึ้นสูง
โรงงาน เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด มีกระบวนการผลิตแคปซูลนิ่มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและภายใต้มาตรฐาน อาทิ
  SOLVENT FREE เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของกระบวนการผลิตแคปซูลนิ่ม เพื่อให้ลดการใช้ตัวทำละลาย และทำให้ผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารตกค้างอันไม่จำเป็น
  ADDED PRESERVATIVES (ไม่เติมสารกันบูด) ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ และกระบวนการที่ปราศจากเชื้อ ควบคุมการผลิต ไม่ให้ใช้สารกันบูดในแคปซูล จึงเห็นได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์จากโรงงานจะระบุว่าไม่มีการเติมสารกันบูด
  ควบคุมคุณภาพโดย QUALITY ASSURANCE และ QUALITY CONTROLภายใต้มาตรฐานการผลิตยา เพื่อให้มั่นใจ ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ

ทีมงานนักวิทยาศาตร์ผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแง่ของคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุด และส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ต่อผู้บริโภค ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าจะมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักวิชาการ โดยใช้ทีมงานแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คนทั่วโลก โดยทุกผลิตภัณฑ์จะมีการวิจัย ผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานเดียวกับยา ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะขึ้น ทะเบียนเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ได้รับความไว้วางใจ จำหน่ายไปทั่วโลก
บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก 2 สถาบันชั้นสูงของโลก ซึ่งทำให้ได้รับความไว้วางใจสามารถจำหน่ายใน ประเทศไทย จนเป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก