น้ำหนักและรูปร่าง

อัลตร้าโปร ไอโซเลท ชอคโกแลต

อัลตราโปร ชอคโกแลต

อัลตราโปร วานิลา

ซีแมกซ์ เอสเอ็กซ์

เวย์ เอส

ซี แอล เอ แอดวานซ์

ไฮ-กรีน