ทางเดินหายใจ

แนท-ซี ยัมมีกัมมีซ

แนทซี เอสเทอร์

แนท-ซี

ลอเรสซ์

ซินโคมิน

ยูจิก้า เฮอร์บอล เม้าท์ สเปรย์

น้ำมันกระเทียม

แนท-ดี

โปรดีเฟนซ์ แคปซูล

โปรดีเฟนซ์ แบบซอง

เอ็กไคแนกซ์

ยูจิก้า คอฟ