'สารสกัดโพลีโคซานอล' พระเอกผู้คลี่คลายปัญหาคอเลสเตอรอล

'สารสกัดโพลีโคซานอล' พระเอกผู้คลี่คลายปัญหาคอเลสเตอรอล

'ภาวะโคเลสเตอรอลสูง' เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกและคนไทยเพิ่มมากขึ้น  ล่าสุดพบว่าในแต่ละปีคนไทยประมาณ 60,000-100,000 คน เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และคนไทยอีกกว่า 39 ล้านคน กำลังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในขณะนี้ ทำให้เสียค่ารักษาพยาบาล สูญเสียความสามารถในการทำงาน และร่างกายอาจเกิดความเสื่อมโทรมไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้เหมือนเดิม

    สาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
         'โรคหลอดเลือดหัวใจ' มีสาเหตุหลักจากการมีระดับไขมันคอเลสเตอรอล ในเลือดสูงผิดปกติ จนเกิดการสะสมและอุดตันที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งแท้จริงแล้ว “ตับ” เป็นอวัยวะหลักในการสร้างไขมันคอเลสเตอรอล ถึง 80% ที่เหลืออีก 20% เกิดจากการรับประทานอาหาร  แต่ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่มีการควบคุมไม่ดีพอ จึงส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลของระดับไขมันคอเลสเตอรอลในร่างกาย   ปัจจุบันพบว่าผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะพบระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งการตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นประจำทุกปี จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีที่สุด (ข้อมูลจาก The National Center for Health Statistics and the American Heart Association)
         ปัจจุบันแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาระดับไขมันโคเลสเตอรอลสูง ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ยาเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพตามมา เช่น เกิดอาการแน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องเสีย ระยะยาวอาจทำให้ตับอักเสบ และเนื่องจากยาลดไขมันโคเลสเตอรอลบางชนิดจะมีผลไปลดการสร้างเอนไซม์ที่สำคัญต่อร่างกาย คือ โคเอนไซม์ คิวเทน (Coenzyme Q10) ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดปกติได้

    สารสกัดจากไขเปลือกอ้อย “โพลีโคซานอล” ทางเลือกใหม่จากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการลดไขมันคอเลสเตอรอล
         ในอดีตเคยมีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับองค์ความรู้ของการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) จนพบว่าสารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มโพลีโคซานอล (Policosanol) ที่พบเฉพาะในไขเปลือกอ้อย (Saccharum officinarum, L.) อันอุดมไปด้วยคุณค่าบริสุทธิ์ของสารอาหารจากธรรมชาติ มีสูตรโครงสร้างคล้ายยาลดไขมันในเลือด กลุ่ม Statin
         จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกมากกว่า 60 การวิจัย จนกระทั่งมีการตีพิมพ์ผลการวิจัยลงในวารสารทางการแพทย์ American Heart Journal ปี 2002 ถึงคุณประโยชน์ของสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) ในการลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ คือ ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแม้ใช้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาลดไขมันในเลือด ส่งผลให้สารสกัดจากธรรมชาติ “โพลีโคซานอล (Policosanol)” เป็นรู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกในขณะนี้ คุณค่าของสารสกัด “โพลีโคซานอล (Policosanol)” ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดไขมันคอเลสเตอรอลอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดระดับของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดรวม (TC) และไขมันคอเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL-Cholesterol) โดยปรับสมดุลการสร้างไขมันโคเลสเตอรอล และเสริมการทำงานของตับในการเผาผลาญไขมัน ส่งผลให้ระดับของไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง ช่วยสร้างไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยบำรุงตับให้สร้างไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) มากขึ้น โดยปกติไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) จะมีหน้าที่นำพาไขมันที่สะสมและอุดตันตามผนังหลอดเลือดกลับไปทำลายที่ตับ ซึ่งการเพิ่มระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-Cholesterol) ในกระแสเลือด เพียง 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ถึง 3-4%
        ลดความเสี่ยงภาวะการอุดตันของเกล็ดเลือดได้ถึง 50 % ช่วยปรับลดการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันภาวะหัวใจ และสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

    การอุดตันของเกล็ดเลือดทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
         ป้องกันภาวะความหนาตัวของผนังหลอดเลือด เนื่องจากคุณสมบัติของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) จึงช่วยลดขบวนการจับตัวเป็นก้อนของไขมันคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมและขาดความยืดหยุ่นของหลอดเลือด จนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases) ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เช่น บริเวณขา เป็นต้น

    แสดงภาวะความหนาตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
         ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและตับ ช่วยลดการสะสมเกาะตัวของไขมันที่ตับ หัวใจ และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของตับที่เสื่อมโทรม อันเกิดจากการรับประทานยาลดไขมันในเลือดต่อเนื่องเป็นเวลานาน สำหรับกรณีผู้ที่มีปัญหาระดับไขมันโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงทั้งคู่ ควรเสริมด้วยน้ำมันปลา (โอเมก้า-3) ควบคู่กับสารสกัดโพลีโคซานอล จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลดระดับของไขมันทั้งโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ส่งผลในการลดความเสี่ยงของการโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเลือกใช้สารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) ควรเป็นสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) ที่สกัดได้จากไขเปลือกอ้อยซึ่งสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อให้ได้สัดส่วนของสารสำคัญตรงตามที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกมากกว่า 60 งานวิจัย จึงสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย ควรเป็นสารสกัดโพลีโคซานอล (Policosanol) รูปแบบแคปซูลนิ่มจะช่วยในการกระจายตัวของสารสกัดโพลีโคซานอล ส่งผลให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าการผลิตในรูปยาเม็ดตอก (Tablet) ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานยาระดับสากล ( Pharmaceutical Grade) เพราะสามารถมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย ปราศจากผลข้างเคียงและสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ

     ขนาดรับประทานที่เหมาะสมของสารสกัด “โพลีโคซานอล (Policosanol)” รับประทานวันละ

        สำหรับผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ประมาณ 200- 239 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ Mild Hypercholesterolemia 5 มิลลิกรัมหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน
        สำหรับผู้ที่มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ประมาณ 240- 299 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ Moderate Hypercholesterolemia 10-20 มิลลิกรัมหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้