ดูแลสมอง ด้วยแปะก๊วย ดีเอชเอ และเลซิติน

ดูแลสมอง ด้วยแปะก๊วย ดีเอชเอ และเลซิติน

     สมอง (Brain) นับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของสติปัญญา ความคิด ความจำ การเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานและการตัดสินใจ ซึ่งสมองจะมีการเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงอายุ 25 ปี และจะเริ่มเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาวะโรคสมองเสื่อมในคนทั่วโลก

     ในปัจจุบันภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้น เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น โดยอุบัติการณ์ของภาวะสมองเสื่อมเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นด้วย มีการคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาวะสมองเสื่อมจะเกิดกับคนไทยมากขึ้นเป็นจำนวนมากถึงหลักล้านคน และจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้ป่วยสมองเสื่อม 1 คนต้องใช้ผู้ดูแลอย่างน้อยถึง 2 คนจึงนำไปสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายตามมา ดังนั้นจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ดูแลและครอบครัวของผู้ป่วย ทั้งทางกาย ทางใจ รวมไปถึงสังคมและเศรษฐกิจด้วย ฉะนั้นการดูแลสมองของเราแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่ง เพราะ จะได้ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในบั้นปลาย และไม่เป็นภาระของผู้อื่นนั้นเอง

โรคสมองเสื่อม (Dementia) 

     เป็นภาวะที่มีการทำงานของสมองเสื่อมลง ทำให้สูญเสียความจำ การเรียนรู้ การใช้ภาษา กระบวนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บกพร่อง จนมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน โดยมีสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมมี 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้
1.  โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's)
     เป็นโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากอนุมูลอิสระทำลายเซลล์สมอง ส่งผลให้เกิดการสะสมของโปรตีนจับกันเป็นก้อนในเนื้อสมองที่เรียกว่า Plaques ทำให้เซลล์สมองไม่สามารถรับส่งกระแสประสาทได้ ดีดังเดิม จึงเกิดปัญหาเรื่องการเรียนรู้ การจำ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สูญเสียไป เซลล์สมองเสื่อมในที่สุด

2.  ความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่พอ 
     เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดตีบ ส่งผลให้ไม่สามารถนำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ ทำให้เซลล์สมองขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมลงและตายในที่สุด อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อม


ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม

1.  อายุเพิ่มมากขึ้น พบว่ามีอัตราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 20%
2.  เป็นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น เคยเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
3.  มีภาวะไขมันในเลือดสูง  ซึ่งนำสู่ไปการเกิดโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย
4.  เป็นโรคความดันโลหิตสูง
5.  เป็นโรคเบาหวาน  
6.  ผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า  
7.  การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ
8.  น้ำหนักตัวเกิน โดยมีค่าดัชนีมวลกาย  มากกว่า 25%
9.  มีญาติผู้ใกล้ชิดเป็นภาวะสมองเสื่อม ซึ่งพบว่ามีอัตราเสี่ยงสูงถึง 10%

บำรุงสมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วยสารอาหาร

1.  สารสกัดจากใบแปะก๊วย (Ginkgo Biloba Extract)
     คุณสมบัติของใบแปะก๊วยสามารถช่วยป้องกัน และรักษาภาวะสมองเสื่อม สารสกัดจากใบแปะก๊วย เป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้กันมานาน มีผลการศึกษาวิจัยมากมายที่กล่าวถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยโดยเฉพาะเรื่องป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม
    สารสกัดจากใบแปะก๊วย (Ginkgo Biloba Extract) มีสารสำคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฟลาโวนไกลโคไซด์ (Flavone Glycoside) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)  ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ และกลุ่มเทอร์ปีน แลคโตน (Terpene Lactone) ที่ประกอบด้วย จิงโกไลด์ (Ginkgolide) และ บิโลบาไลด์ (Bilobalide) ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ส่งผลให้นำพาออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆ ของร่างกายดีขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น และยังสามารถต่อต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด จึงช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะสมองเสื่อม โดยประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแปะก๊วยที่ดีต่อสมองมีดังต่อไปนี้ 
          บรรเทาอาการและชะลอความเสื่อมของสมอง
           เพิ่มความจำ ความคิด และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
           ฟื้นฟูความจำและการเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยสมองเสื่อม
           ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
(อ่านประโยชน์ของใบแปะก๊วยอย่างละเอียดได้ที่นี่)

***  จากการวิจัยทดลองให้ผู้หญิงอาสาสมัครสุขภาพดี ทานสารสกัดจากใบแปะก๊วยพบว่า ช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำระยะสั้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญ สรุปได้ว่าสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย สามารถเพิ่มการจดจำ การคิด และการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

     นอกจากนี้สารสกัดจากใบแปะก๊วย (Ginkgo Biloba Extract) ยังให้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ กับร่างกายอีกมากมาย โดยเฉพาะเรื่อง รักษาอาการหูอื้อ วิงเวียน การไหลเวียนของเลือดบริเวณหูชั้นในที่ผิดปกติ เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการหูอื้อ และวิงเวียนศรีษะ จากหลายการวิจัย พบว่าแปะก๊วยช่วยรักษาอาการหูอื้อ และวิงเวียนศรีษะได้
    อีกทั้งสารสกัดจากใบแปะก๊วย (Ginkgo Biloba Extract) บรรเทาอาการของโรคหลอดเลือดอุดตัน บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลายแขน ขาอุดตันได้อย่างมีนัยสำคัญ การวิจัยในผู้ป่วยหลอดเลือดดำอักเสบที่ขา โดยให้ทานสารสกัดจากใบแปะก๊วย พบว่าสามารถเดินได้ไกลกว่าผู้ป่วยที่ไม่ทาน

2.  ดีเอชเอ (DHA) ช่วยฟื้นฟูและป้องกันสมองเสื่อม 
     จากการศึกษาพบว่า 40% ของกรดไขมันในสมองคือ DHA (Docosahexaenoic Acid)  ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมอง ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาการของสมอง ฟื้นฟู เซลล์สมองและป้องกันความเสื่อมของสมองได้มีผลวิจัยทางการแพทย์จากมหาวิทยลัย UCLA ของอเมริกาพบว่า น้ำมันปลาที่มี DHA เป็นส่วนประกอบ จะช่วยเพิ่มสารที่เป็นตัวช่วยลดการเกิดการสร้าง plaques (พังผืด) ในสมอง ซึ่งเป็นตัวการที่ทำลายใยประสาทส่วนความจำทำให้ความจำเสื่อมได้ง่าย มีพฤติกรรมที่เปลี่ยน หลงๆ ลืม ๆ อันเป็นอาการหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมได้นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า คนสูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 1000 คน มีระดับ DHA ที่ลดต่ำลงเช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DHA คลิก

3.  เลซิติน (Lecithin) สารอาหารเพิ่มประสิทธิภาพความจำ
     เลซิติน (Lecithin) เป็นสารที่มีความจำเป็นต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย โดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อหุ้มสมองและเซลล์ประสาท จึงจัดได้ว่าเลซิตินเป็นสารที่มีความสำคัญต่อสมองอย่างยิ่ง สารสำคัญที่พบในเลซิติน คือ ฟอสฟาติดิลโคลีน (Phosphatidylcholine) ซึ่งเป็นสารที่ให้โคลีน อันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาท ( Neurotransmitters) ที่เรียกว่า อะเซติลโคลีน (Acetlycholine) ชึ่งจะช่วยในการส่งข้อมูลต่างๆ ระหว่างเซลล์ประสาท และสมอง สำหรับการสั่งงานไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และยังช่วยให้สมองมีการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น เลซิตินจึงมีบทบาทในการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และความจำจากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม พบว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีปริมาณของสารอะเซติลโคลีนลดลง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s Disease) ในระยะเริ่มแรก พบว่าการให้โคลีนเป็นระยะเวลา 6 เดือนจะช่วยให้ความจำดีขึ้นสารอาหารที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นกลุ่มของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสมองทั้งสิ้น ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นตัวเลือกในการดูแลและป้องกันสมองได้เป็นอย่างดี 

สารอาหารสำคัญที่บำรุงสมองเหมาะสมกับใครบ้าง?

1.  ผู้สูงอายุ
2.  วัยทำงาน ผู้บริหาร อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.  ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคระบบหลอดเลือด สมอง และไขมัน เป็นต้น

เทคนิคการดูแลสมองง่ายๆ สำหรับผู้สูงอายุ

1.  รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ หากความดันโลหิตต่ำมากเกินไป อาจมีผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ
2.  ควบคุมน้ำหนักตัว ลดอาหารที่มีไขมันสูง กินอาหารที่มีกากใย เนื่องจากไขมันอาจมีผลให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้
3.  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้
4.  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ เหล่านี้มีผลให้เซลล์ต่างๆของร่างกายเสื่อมได้ง่าย
5.  ผ่อนคลายความเครียด สงบจิตใจ ทำอารมณ์ให้แจ่มใส เช่นการฝึกสมาธิ ศึกษาธรรม เลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ
6.  ฝึกความจำ เช่น ฝึกจำหมายเลขโทรศัพท์


เทคนิคการดูแลสมอง สำหรับวัยทำงาน

1.  หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2.  ฝึกหายใจให้ถูกวิธีโดยหายใจเข้า- ออก ช้า ๆ ลึก ๆ จะช่วยพัฒนาสมองได้ ถ้านั่งทำงานนาน ๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินเพื่อยืดเส้นยืดสาย
3.  ทานอาหารเช้าเป็นประจำ เพื่อร่างกายจะได้มีพลังงานในการทำงาน 4.  ดื่มน้ำสะอาดให้มาก เนื่องจากสมองประกบด้วยน้ำ 85% และควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่
5.  หาวิธีพักผ่อนหลังจากการทำงาน เพราะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ เช่น ท่องที่ยว ฟังเพลง นั่งสมาธิ หรือแม้แต่การเข้านอนเร็วก็มีส่วนสำคัญ
6.  คิดในเรื่องที่ดี ๆ และ หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนาสมองที่ดี เช่น หัดเขียนหนังสือด้วยมือที่ไม่ถนัด คิดคำนวณแทนเครื่องคิดเลข เล่นเกมส์ลับสมอง ปริศนาอักษรไขว้

     เพียงแค่เท่านี้ทุกคนก็จะสามารถห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมกันได้แล้ว ที่สำคัญที่สุด ต้องอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายด้วยเพราะ ต่อให้เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นประจำมากแค่ไหน แต่ไม่ได้ออกกำลังกายก็จะได้ผลต่อร่างกายไม่เต็ม 100%  และยังเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ อีกอยู่ดี  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้