โรคหัวใจในผู้สูงอายุ CoQ10 ช่วยได้

โรคหัวใจในผู้สูงอายุ CoQ10 ช่วยได้

     ในวัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากไม่แพ้วัยอื่นๆ ด้วยความเสื่อมที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบภายในหรืออวัยวะภายนอก และหนึ่งสิ่งที่วัยสูงอายุต้องพบกับความเสื่อมถอยก็คือ ปริมาณโคเอนไซม์คิวเทน(Co Q10) ในร่างกายลดลง ซึ่งส่งผลต่ออวัยวะที่ต้องใช้พลังงานมากอย่างตับ ไต สมอง โดยเฉพาะหัวใจและปอด โดยเฉพาะโรคหัวใจ และโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงในผู้สูงอายุ

  สนใจหัวข้อไหน... คลิกเลย

  โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของสมอง (Dementia)

  โรคหัวใจ (Coronary Artery Disease)

  โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

   ลดผลข้างเคียงในผู้ที่รับประทานยาลดไขมันคอเลสเตอรอล (กลุ่มสแตติน)

     แน่นอนย่อมทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมา การเติมโคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) จึงจำเป็นต่อร่างกายของผู้สูงอายุ โดยประโยชน์ที่ได้รับก็คือ สามารถช่วยคงความสมดุลของโคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) ในอวัยวะสำคัญต่างๆ ให้ร่างกายสมบูรณ์และอีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญ ก็คือ โคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) ช่วยป้องกันและบรรเทาโรค รวมถึงอาการต่างๆ ที่ผู้สูงอายุมักเป็นดังนี้

โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของสมอง (Dementia)

     จากสถิติทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน เป็นสองโรคที่ผู้สูงอายุเสี่ยงที่จะเป็นมากที่สุดในโลก

1.  โรคอัลไซเมอร์   
    เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองอย่างช้าๆ ส่งผลให้สารสื่อประสาทในสมอง ลดลง ทำให้ผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาเรื่องความคิด ความจำ พฤติกรรมและการสื่อสาร จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน


2. โรคพาร์กินสัน    
     หนึ่งในโรคเกี่ยวกับสมอง ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการทำงานของระบบอื่นๆ ของร่างกายที่ทำให้เกิดอาการสั่น เกร็ง เคลื่อนไหวช้าและถือได้ว่าโรคนี้มีลักษณะของอาการที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเป็นแล้วจะมีปัญหาต่อสมอง และ สุขภาพโดยรวมอย่างมาก

       การรับประทาน โคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) จะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุให้เซลล์สมองเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในกลุ่มนี้ ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ในอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานมากๆ ในที่นี้รวมไปถึงสมอง ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองได้ด้วยนั่นเอง

โรคหัวใจ (Coronary Artery Disease)

    สาเหตุของโรคหัวใจไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่มีความเสี่ยงอยู่ 2 ปัจจัยโดยปัจจัยแรกก็คือ “ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนได้” เช่น การรับประทานทานอาหารที่มีไขมันสูง น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน การสูบบุหรี่ หรือการดื่มแอลกอฮอล์
       อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ “ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้”  เช่น เพศ ฮอร์โมนที่ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคหัวใจ ซึ่งการป้องกันโรคหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงควรเริ่มต้นจากการลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอันดับแรก ซึ่งโคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) เป็นหนึ่งในสารที่มีประโยชน์ที่ร่างกายสร้างได้น้อยลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นการทานโคเอนไซม์คิวเทน  (Co Q10) ร่วมด้วยก็สามารถทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงให้น้อยลงในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง


โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

     น่าแปลกที่กว่า 90% ของโรคนี้ ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากโรคที่เป็น เช่นโรคต่อมไร้ท่อบางชนิด โรคหลอดเลือดบางประเภท ความเครียดและการควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้ดี อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ แม้จะไม่รู้ถึงสาเหตุที่แน่ชัด แต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกับ อายุที่เพิ่มขึ้น เพศ พันธุกรรม น้ำหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐานและการทานอาหารรสเค็มเป็นประจำ
        ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วแพทย์มักแนะนำให้ปรับพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเป็นอันดับแรก แต่ในบางรายก็มีการเสริมด้วยโคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิต ทำให้การทำงานของแหล่งพลังงานของเซลล์ทำงานได้อย่างปกติ  เมื่อหัวใจมีพลังงานมากขึ้น จะส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นจึงลดความดันโลหิตได้

ลดผลข้างเคียงในผู้ที่รับประทานยาลดไขมันคอลเลสเตอรอล (กลุ่มสแตติน)

     โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับยาลดไขมันคอเลสเตอรอลกลุ่มสแตตินมักเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งโรค การใช้ยาลดไขมันคอเลสเตอรอลกลุ่มสแตติน เป็นยาลดไขมันในเลือดสูงที่มีความนิยมใช้ค่อนข้างมาก ซึ่งช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลได้ดี

        แต่ในขณะเดียวกันจะส่งผลให้ระดับโคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) ในร่างกายลดลงไปด้วย นำไปสู่อาการต่างๆ ตั้งแต่อาการเล็กๆ อย่างปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ไปจนถึงอาการที่รุนแรงที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง โรคหัวใจและตับทำงานผิดปกติ ซึ่งการได้รับโคเอนไซม์คิวเทน (Co Q10) อย่างเพียงพอจะช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง รวมถึงโรคหัวใจให้ดีขึ้นได้

     จะเห็นได้ว่าการเสริม Co Q10 ในผู้สูงอายุ มีประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยป้องกันและเสริมการรักษาโรค  ยังช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงดี ทั้งนี้การทานสารอาหารนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานเพื่อความปลอดภัยและทานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมา…. ด้วยความห่วงใยจาก MEGA We care

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

1.  https://www.posttoday.com/life/healthy/601066

2.  https://www.bumrungrad.com/th/conditions/heart-diseases

3.  https://www.qunol.com/blogs/blog/can-coq10-help-lower-blood-pressure

4.  https://www.paolohospital.com/th-TH/center/Article/Details/โรคหัวใจ-หลอดเลือดหัวใจ/โรคหัวใจ-ทำไมคนไทยเป็นกันเยอะ-ตรวจสุขภาพหัวใจช่วยลดความเสี่ยง

5.  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887654

6.  http://www.thaincd.com/document/hot%20news/ประเด็นสารวันความดันโลหิตสูง_62.pdf

7.  https://www.western.ac.th/images/NurseW/RESEARCHPROJECT/2560/011.pdf

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้