เติมสารอาหารให้ครบถ้วน เพื่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุ

เติมสารอาหารให้ครบถ้วน เพื่อความแข็งแรงของผู้สูงอายุ

 ‘ผู้สูงอายุ’ คือ กลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะขาดสารอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านร่างกาย เช่น เกิดปัญหาในการเคี้ยวอาหารเพราะฟันไม่แข็งแรง ตุ่มรับรสบริเวณลิ้นทำงานได้ไม่ดี ทำให้ทานอาหารแล้วรู้สึกไม่อร่อย หรือด้านจิตใจที่รู้สึกเบื่อหน่าย วิตกกังวล ต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ความอยากอาหารลดลง จึงเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

 4 สารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
          สารอาหารสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างร่างกาย ยิ่งในกลุ่มของผู้สูงอายุนั้น ร่างกายยิ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ 4 สารอาหารหลัก ที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ดังนี้
            โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารจำเป็นที่ให้พลังงานแก่ร่างกายจะช่วยสร้างเนื้อเยื่อและควบคุมเมตาบอลิซึม (Metabolism) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่มีความต้องการโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบ
            โอเมก้า-3 (Omega-3) คือ กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่พบได้ในไขมันจากสัตว์อย่างน้ำมันปลา ซึ่งถือเป็นสารอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่มีคุณภาพดี ในกรดไขมันโอเมก้า 3 ประกอบด้วย EPA และ DHA ซึ่งมีความจำเป็นต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย มีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือด รวมถึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรับรู้และความจำได้อีกด้วย
            แคลเซียม (Calcium) คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่พบมากที่สุดในร่างกาย โดย 99% ของแคลเซียมในร่างกายเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในกระดูกและฟันเพื่อเสริมความแข็งแรงและยังช่วยควบคุมการทำงานของหลอดเลือด หากร่างกายมีปริมาณแคลเซียมในเลือดต่ำ ก็จะดึงแคลเซียมในกระดูกไปใช้ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ดังนั้นจึงต้องทานแคลเซียมไปทดแทน เพราะหากปริมาณแคลเซียมในกระดูกลดลงจะก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน
            วิตามินรวมและเกลือแร่ (Multivitamins & Mineral) วิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆเป็นหนึ่งในสารอาหาร 5 หมู่ที่จำเป็นต่อร่างกายที่แม้จะไม่สามารถให้พลังงานแก่ร่างกายได้โดยตรง แต่วิตามินและเกลือแร่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นและตัวช่วยในการเผาผลาญสารอาหารให้เป็นพลังงาน เพื่อใช้ในการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน
ให้ทำงานได้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพ วิตามินและเกลือแร่จึงเป็นสิ่งจำเป็นในผู้สูงอายุ ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิตามินและเกลือแร่จะได้จากการรับประทานอาหาร เพราะร่างกายไม่สามารถผลิตวิตามินและเกลือแร่แต่ละชนิดได้เองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

 ภาวะการเจ็บป่วยจากการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ
          ทั้งปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจที่กล่าวไปนั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะขาดสารอาหาร และการที่ร่างกายได้รับสารอาหารสำคัญไม่เพียงพอนั้นย่อมทำให้ผู้สูงอายุเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ดังนี้

  เมื่อผู้สูงอายุขาด ‘โปรตีน’...
            ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย เกิดจากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง สมรรถภาพทางกายลดลง โดยปกติแล้วมวลกล้ามเนื้อจะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป แต่จะแสดงอาการชัดเจนและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหลังจากอายุ 65 ปี ซึ่งภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเป็นความเจ็บป่วยที่พบมากถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ สาเหตุหลักเกิดจากการขาดสารอาหารประเภท ‘โปรตีน’ และทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกเหมือนวัยหนุ่มสาว
            โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายที่มีความรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยอยู่ไม่น้อย ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นเพราะเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายเสื่อมสภาพ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งจะต้องระมัดระวังเรื่องการทานอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะโปรตีน เพราะผู้ป่วยมะเร็งที่มีอายุมากอาจได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากและปนเปื้อนสารต่าง ๆ ที่จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโต แต่ในขณะเดียวกันโปรตีนก็เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเพราะมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว รวมถึงเกล็ดเลือดที่สร้างความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อ ส่งผลดีต่อการรักษาโรคด้วยเคมีบำบัด และช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น
          ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรเสริมโปรตีนให้แก่ร่างกายด้วยเวย์โปรตีนไอโซเลท (Whey Protien Isolate) ที่สามารถดูดซึมได้เร็ว ปราศจากไขมันและน้ำตาล ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ฟื้นฟูร่างกายให้หายจากการเจ็บป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น และมีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สมบูรณ์

เมื่อผู้สูงอายุขาด ‘โอเมก้า 3’...
            โรคความดันโลหิตสูง เกิดจากความผิดปกติของความดันโลหิตที่มีระดับสูงเกินกว่าค่าปกติของคนทั่วไป โดยมากเกิดจากการสะสมของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ในเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัว เกิดการอุดตันของหลอดเลือดหรือเส้นเลือดแตก นำไปสู่โรคร้ายอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง อาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
            ภาวะหัวใจและสมองขาดเลือด เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการอุดตันของหลอดเลือด เมื่อเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้เซลล์สมองและกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายแบบเฉียบพลัน โดยมากมักมีสาเหตุมาจากความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดแดงลดลง หลอดเลือดจึงขยายตัวได้น้อย ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้สะดวก
          ทั้งสองโรคดังกล่าวล้วนมีสาเหตุมาจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้เป็นปกติ ซึ่งตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะหลอดเลือดอุดตัน คือ น้ำมันปลา เพราะในน้ำมันปลาจะมีกรดไขมันโอเมก้า 3 นั่นคือ EPA และ DHA ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด และป้องกันภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือด จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิต โรคสมองและหัวใจขาดเลือด

  เมื่อผู้สูงอายุขาด ‘แคลเซียม’…
            โรคกระดูกพรุน เกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง เนื่องจากการสะสมแคลเซียมในช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตไม่เพียงพอ หรือสูญเสียมวลกระดูกมากกว่าปกติ ทำให้กระดูกเปราะและไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งโรคกระดูกพรุนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทำได้เพียงประคับประคองไม่ให้อาการแย่ลงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อรักษาไม่ได้การป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการเสริมสร้างความแข็งแรงให้มวลกระดูกก็คือ การทานแคลเซียม เพราะแคลเซียมจะเพิ่มความหนาแน่นให้มวลกระดูก

          เมื่อผู้สูงอายุขาด ‘วิตามินและเกลือแร่’…
            ภาวะการขาดวิตามินและเกลือแร่ แม้ร่างกายจะไม่ได้ต้องการวิตามินและเกลือแร่ในปริมาณมาก แต่วิตามินก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะจะเข้าไปเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ที่สำคัญวิตามินและเกลือแร่แต่ละชนิดจะมีหน้าที่ในการบำรุงร่างกายที่แตกต่างกันออกไป เช่น วิตามินเอช่วยบำรุงสายตา วิตามินบีช่วยในการทำงานของระบบประสาท และวิตามินซีช่วยเสริมภูมิต้านทานป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนเกลือแร่ เช่น สังกะสี และ ซีลิเนียม ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งการขาดวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่างๆที่จำเป็น ย่อมส่งผลให้ระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดประสิทธิภาพ ยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุยิ่งเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยง่ายกว่าคนในวัยหนุ่มสาว

เมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายเสื่อมลง ผู้สูงอายุจึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ดังนั้นการเสริมสร้างร่างกายด้วยสารอาหารสำคัญจึงเป็นเรื่องที่ลูกหลานควรใส่ใจ เพื่อให้ผู้ใหญ่ที่เรารักเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในทุก ๆ วัน

     ด้วยความห่วงใยจาก MEGA We care

ขอบคุณข้อมูลจาก :
https://www.vichaiyut.com/th/health/diseases-treatment/other-diseases/malnutrition-elder/
https://www.bangkokhospital.com/th/diseases-treatment/muscle-wasting-in-the-elderly
http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/472
https://www.bangkokhospital.com/th/health-trend-tip/calcium-and-osteoporosis
https://www.bangkokhospital.com/th/health-tips/vitamin-deficiency

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้