ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ

เมก้า วีแคร์ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม “แฮปปี้ แฟมิลี่ คอนเทสต์”

     เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด ผู้นำด้านสุขภาพและเภสัชกรรมเพื่อผู้บริโภค นำโดย เภสัชกรหญิง ดวงนภา ตงศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ เภสัชกรหญิง วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 68,500 บาท จากกิจกรรม “เมก้า วีแคร์ แฮปปี้ แฟมิลี่ คอนเทสต์” ให้กับ นายแพทย์ สัมพันธ์ คหินทพงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสมทบทุน ‘โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชากรผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ’ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุให้สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งภายในครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมให้ดีขึ้นได้ โดยเงินบริจาคดังกล่าวมาจากจำนวนภาพและเรื่องราวของผู้ที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมแฮปปี้ แฟมิลี่ คอนเทสต์