เมก้าฯ เทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรก

เมก้าฯ เทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรก

เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรก

     บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านด้านสุขภาพและเภสัชกรรมเพื่อผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2528 เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ภายใต้สัญลักษณ์ “MEGA”
นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชีฟโค้ช บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อสานต่อภารกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของบริษัทเพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ”
ในฐานะแบรนด์ชั้นนำในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ใช้ใบสั่งแพทย์ใน 29 ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก รวมถึงการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการกระจายสินค้าเภสัชกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศพม่า เวียดนาม และกัมพูชา บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของรายได้ต่อปีถึง 19.8% ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 และอัตราการเติบโตของรายได้ถึง 21% ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555