คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของ MEGA We care

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของ MEGA We care

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของ MEGA We care

     วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร หัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี ได้นำคณะอาจารย์ นิสิตเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของ MEGA We care ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแคปซูลนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และด้วยกระบวนการผลิตขั้นสูงที่มีการควบคุมการผลิตภายใต้มาตรฐานยานั้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ MEGA We care ไม่มีการเติมสารกันบูด ปราศจากสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยสูง  โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP ประเทศไทย TGA ประเทศออสเตรเลีย และ BfArM ประเทศเยอรมัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดในโลก นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน Halal ประเทศไทย ที่ชาวมุสลิมสามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ MEGA We care ว่ามีการผลิตถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ