Computer Vision Syndrome โรคของสายตาสำหรบขาประจำหน้าคอมฯ

Computer Vision Syndrome โรคของสายตาสำหรบขาประจำหน้าคอมฯ

   Computer Vision Syndrome (CVS)  คืออะไร?
         โรค CVS หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม’ เป็นภาวะปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 2-3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการตาล้า ตาพร่า ตาแห้ง ระคายเคืองตา เจ็บตา รวมไปถึงปวดศีรษะและปวดไหล่ พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และอาการเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ หากจ้องหน้าจอในที่ที่มีแสงน้อย หรือมีท่าทางที่ไม่เหมาะสมขณะใช้คอมพิวเตอร์

   สาเหตุของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
         ขณะทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บแล็ตต่างๆ ดวงตาของเราต้องปรับโฟกัสภาพใหม่อยู่ตลอดเวลา เพราะต้องเคลื่อนไหวไปมาตามบรรทัดตัวหนังสือที่อ่าน ต้องเลื่อนดูเนื้อหาบนหน้าจอสลับไปมาและตอบสนองต่อภาพที่เปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้สมองประมวลผลภาพเหล่านั้น ในระหว่างนี้ทำให้กล้ามเนื้อดวงตาจึงต้องทำงานอย่างหนัก
                นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่าการใช้สายตากับอุปกรณ์ดิจิตอลเสี่ยงทำให้ตาแห้ง และระคายเคือง เนื่องจากขณะจ้องหน้าจอ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือบนจอดิจิตอล คนเราจะกะพริบตาลดลงน้อยกว่าปกติถึง 50% จากที่เคยกะพริบตาประมาณ 15 ครั้งต่อนาที ซึ่งการกะพริบตาจำเป็นต่อดวงตาอย่างมาก เพราะจะช่วยให้น้ำตาไหลออกมาหล่อเลี้ยงดวงตา ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นและไม่ระคายเคือง

   ใครที่ต้องดูแลสุขภาพของ 'ดวงตา' เป็นพิเศษ 
           ผู้ที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ
           ผู้ที่ใช้สายตามากจากการอ่านหนังสือ หรือขับรถ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา
           ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ป่วยเบาหวาน
           ผู้ที่ต้องการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม และ ต้อกระจก
           ผู้ที่ต้องการบำรุงสุขภาพดวงตา