น้ำมันปลา VS น้ำมันตับปลา ความแตกต่างที่คนทั่วไปคิดว่า... เหมือนกัน!!

น้ำมันปลา VS น้ำมันตับปลา ความแตกต่างที่คนทั่วไปคิดว่า... เหมือนกัน!!

   น้ำมันปลาต่างกับน้ำมันตับปลาอย่างไร
         จากความใกล้เคียงกันของชื่อ ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยเกิดความเข้าใจผิดและสับสน คิดว่าน้ำมันปลา และน้ำมันตับปลา คือ สารอาหารชนิดเดียวกัน แม้ว่าทั้งน้ำมันปลา และน้ำมันตับปลาจะเป็นสารอาหารที่ได้จากปลา แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบ และความปลอดภัยในการทาน