ต้านเชื้อไวรัสด้วยสมุนไพร 'เอ็กไคนาเซีย'

ต้านเชื้อไวรัสด้วยสมุนไพร 'เอ็กไคนาเซีย'

     ในสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปอดอักเสบชนิดรุนแรง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยผู้ที่มีความเสี่ยงและอาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือบกพร่อง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรัง บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วย
     แต่ที่น่าวิตกก็คือ เชื้อไวรัสชนิดนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ นอกจากการป้องกันตัวเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ แล้ว การเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม โดยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากการติดเชื้อนี้ได้

   เอ็กไคเนเซีย (Echinacea) คืออะไร
         Echinacea เป็นสมุนไพรที่ชาวยุโรปและอเมริกานิยมใช้เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากว่า 100 ปีแล้ว และเป็นสมุนไพรที่นักวิจัยใช้เพื่อศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันมากที่สุด เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่สามารถเพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวกำจัดไวรัส และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    กลไกการออกฤทธิ์ของเอ็กไคเนเซีย (Echinacea)
          สมุนไพรชนิดนี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพโดย
1.  กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว (Phagocytosis) : เพิ่มการเคลื่อนไหวของเม็ดเลือดขาวในการเข้าหาสิ่งแปลกปลอม
2.  เพิ่มการผลิตเซลล์ (T-Lymphocyte) : เพื่อต่อสู้สิ่งแปลกปลอมมากขึ้น
     ในสถานการณ์ที่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมาย นอกจากเราต้องหาวิธีในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของตัวเองแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไอหรือจาม ทานอาหารที่ปรุงสุกและใช้ช้อนกลางทุกครั้ง ไม่นำมือมาสัมผัสกับตา จมูก และปาก ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ซึ่งหากสามารถทำได้รับรองโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภัยต่างๆ ก็ย่อมลดน้อยลงไปด้วย ด้วยความห่วงใยจาก Echinax MEGA We care


 

ข้อมูลอ้างอิงจาก :
Mohammadhassan,​ Barzin, et al, . ANTIVIRAL ACTIVITY OF ECHINACEA (ECHINACEA PURPUREA). IJBPAS, May, 2016, 5(5): 999-1005.

Hudson J,Vimalanathan S.Echinacea—A Source of Potent Antivirals for Respiratory Virus Infections.Pharmaceuticals (Basel). 2011 Jul; 4(7): 1019–1031.

https://www.motherearthliving.com/wiser-living/the-history-of-echinacea-part-1

https://www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/echinacea-common-cold