เช็คอาการ! 7 สัญญาณเสี่ยงต่อมลูกหมากโต

เช็คอาการ! 7 สัญญาณเสี่ยงต่อมลูกหมากโต

     โรคที่เกิดขึ้นในเฉพาะเพศชายมีมากมายหลายโรค และหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นก็คือ ‘โรคต่อมลูกหมากโต’ ผู้ชายหลายคนอาจจะสงสัยว่า ต่อมลูกหมากคืออะไร อยู่ในส่วนไหนของร่างกาย และอาการของโรคต่อมลูกหมากโตเป็นอย่าง MEGA We care อยากให้คุณผู้ชายที่มีความกังวลเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตทำแบบประเมินความเสี่ยงนี้ก่อนที่จะไปรู้จักกับโรคต่อมลูกหมากโตให้มากขึ้น คลิกที่นี่เพื่อทำ แบบประเมินสุขภาพต่อมลูกหมากโต


  อาการต่อมลูกหมากโตคืออะไร กลุ่มอาการที่เกิดจากต่อมลูกหมากโต
        ต่อมลูกหมาก คือต่อมที่อยู่รอบท่อปัสสาวะเพศชาย มีรูปร่างคล้ายเม็ดเกาลัด ต่อมลูกหมากทำหน้าที่ในการผลิตน้ำเมือกและน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่าง ๆ ทั่วไปในร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโต แต่ต่อมลูกหมากมีความพิเศษมากกว่าอวัยวะอื่น เพราะสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อย ๆ ตามอายุที่มากขึ้น

        โรคต่อมลูกหมากโต หรือ Benign Prostate Hyperplasia (BPH) เป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากเติบโตมากผิดปกติและไปเบียดท่อปัสสาวะ จนทำให้ท่อปัสสาวะตีบและตัน ทำให้เกิดความผิดปกติในการปัสสาวะ โรคนี้มักพบได้มากในผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งโรคต่อมลูกหมากโตเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน(Testosterone) ซึ่งถูกเอนไซม์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็น สารอีกประเภทหนึ่งชื่อว่า ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone) หรือ DHT ซึ่งจะมีผลทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นได้ โดยอาการของโรคต่อมลูกหมากโตจะมีดังนี้
           ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด
           ปัสสาวะอ่อน ไม่พุ่ง
           ปัสสาวะติดขัด เป็นหยดๆ หรือปัสสาวะไม่ออก
           กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ ต้องปัสสาวะทันที
           ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อย
           รู้สึกปวดขณะปัสสาวะ ต้องเบ่งปัสสาวะ
           มีเลือดปนในปัสสาวะ

  บรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตด้วยสมุนไพร Saw Palmetto
        โรคต่อมลูกหมากโตหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษา สามารถทำให้เกิดภาวะแทรนซ้อน เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต่อมลูกหมากบวมทำให้ปัสสาวะเป็นเลือด ไตเสื่อมและไตวายได้ รวมถึง อาจก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป จึงไม่ควรละเลยสุขภาพของต่อมลูกหมาก และควรเข้ารับการตรวจคัดกรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

        สารสกัดจาก Saw Palmetto เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต โดยสมุนไพรชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากทั้งในอเมริกาและยุโรป เพราะมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นพบว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตได้ โดยข้อดีของสารสกัดจากสมุนไพร Saw Palmetto คือไม่มีผลข้างเคียง เช่น ความดันโลหิตต่ำ การเสื่อมสมรรถภาพและความต้องการทางเพศ ที่สำคัญไม่มีผลต่อระดับสาร PSA (Prostate Specific Antigen) ที่เป็นสารชี้วัดมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงไม่ปิดบังผลการตรวจสารชี้วัดมะเร็งต่อมลูกหมากเหมือนยาแผนปัจจุบันบางชนิด

     ดังนั้นผู้ชายที่วัย 45 ปีขึ้นไป ควรให้ความสำคัญกับตรวจสุขภาพร่างกายและควรตรวจต่อมลูกหมากเป็นประจำทุกปี ส่วนใครที่ประเมินตนเองแล้วมีความผิดปกติเกี่ยวกับการปัสสาวะ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และสามารถเลือกทานสารสกัดจากสมุนไพร Saw Palmetto ที่จะช่วยพิชิตโรคต่อมลูกหมากโตให้คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ด้วยความห่วงใยจาก MEGA We care


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :
วิศัลย์ อนุตระกูลชัย. โรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia หรือ BPH). ศูนย์แพทย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. http://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-120
แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , กรมการแพทย์ , กระทรวงสาธารณสุข. http://www.nci.go.th/th/cpg/ TextBook%20มะเร็งต่อมลูกหมาก.pdf
ภูมิรพี นันทวงศ์, บุญชู ศรีตุลารักษ. Saw palmetto ทางเลือกในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561