เตรียมร่างกายให้พร้อมต่อกรกับ "ไข้หวัดใหญ่"

เตรียมร่างกายให้พร้อมต่อกรกับ "ไข้หวัดใหญ่"

     เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มาพร้อมกับความแปรปรวนของอากาศก็คือ ‘ไข้หวัดใหญ่’ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ในแต่ละปีมียอดผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมากกว่า 290,000-650,000คน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,781 คน ต่อวัน ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงจนน่าตกใจ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในทุกปี เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลคือการติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลัน ที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย

     จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US-CDC) พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 75 ปี ซึ่งภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในโลกอย่างทะเลทรายซาฮาร่าในแอฟริกาใต้ ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่มากที่สุด รองลงมาคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขีดความสามารถและความพร้อมด้านระบบสุขภาพ


     ส่วนในประเทศไทยจากสถิติของกรมควบคุมโรคเมื่อปี 2562 ในเมืองไทยมีผู้ป่วยจะโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 400,000 คนและเสียชีวิต 27 คน โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ เด็กเล็กและเด็กในวัยเรียน รองลงก็คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่เป็นโรคอ้วน แต่ถึงแม้จะมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในแต่ละปี แต่ก็พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศไทยลดลง เพราะมีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกัน


     แต่ถึงแม้จะมีวัคซีน การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ล้างมือบ่อยๆ และเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการเตรียมพร้อมรับมือกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


ข่าวสารสุขภาพ เดือน กรกฎาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก :
www.worldometers.info/
www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/flu/en/
ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=10965&deptcode=brc&news_views=1382