การคิดแง่ลบไม่ใช่ส่งผลแค่จิตใจ แต่หมายถึงสุขภาพสมองด้วย

การคิดแง่ลบไม่ใช่ส่งผลแค่จิตใจ แต่หมายถึงสุขภาพสมองด้วย

รู้หรือไหม? การคิดในแง่ลบซ้ำ ๆ นอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตแล้ว ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอีกด้วย เพราะงานวิจัยใหม่โดยนักจิตวิทยาและนักวิจัยจากภาควิชาสุขภาพจิต University College London สหราชอาณาจักรเปิดเผยว่า การคิดในแง่ลบซ้ำไปซ้ำมาอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ของภาวะสมองเสื่อม

โดยงานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการคิดในแง่ลบ เช่น การรำพึงรำพันถึงเรื่องราวในอดีตและกังวลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตในกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า 350 คนเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการสแกนสมองด้วยเครื่องวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ PET (Positron Emission Tomography) เพื่อวัดโปรตีน 2 ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ โปรตีนเบตาแอมิลอยด์ (Beta amyloid) และโปรตีนเทา (Tau)

ผลการแสกนสมองแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการคิดในแง่ลบมากกว่าจะมีการสะสมของโปรตีนเบตาแอมินลอยด์และโปรตีนเทามากกว่า ซึ่งทำให้ความจำและการรับรู้ที่ถดถอยในช่วง 4 ปีเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย

ขอบคุณข้อมูลจาก :
https://edition.cnn.com/2020/06/07/health/negative-thinking-dementia-wellness/index.html