เชื่อหรือไม่... แค่ออกกำลังกายก็ช่วยลดสมองเสื่อมได้จริง

เชื่อหรือไม่... แค่ออกกำลังกายก็ช่วยลดสมองเสื่อมได้จริง

     สมองเสื่อม คือภาวะที่ประสิทธิภาพการทำงานของสมองถดถอยลดลง ทั้งเรื่องการจดจำ การตัดสินใจ ความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งสมาธิและการรับรู้ พบมากในผู้สูงอายุ และอาการสมองเสื่อมสร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก แต่รู้หรือไม่ว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยลดอัลไซเมอร์ได้

     เมื่อมีงานวิจัยสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบรักษาอัลไซเมอร์ (ระดับไม่มาก) ด้วยการให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกพบว่า ทำให้โรคดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิก

     ในงานวิจัยนี้ได้นำเอาผลที่ได้มาประเมินในส่วนของสมองที่เรียกว่า Hippocampus ซึ่งเป็นสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายด้วยการแอโรบิกมีขนาดของสมองในส่วนนี้ใหญ่ขึ้นและมีความจำดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำเอาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพศหญิงมาให้ออกกำลังกายในลักษณะเดียวกัน ผลที่ได้ก็คือสมองส่วน Hippocampus ขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกัน

     วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน (ACSM) และสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน (AHA) ได้แนะนำการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดีสำหรับคนทั่วไปไว้ก็คือวันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน