เช็คอาการติดเหล้าด้วยตัวเอง

เช็คอาการติดเหล้าด้วยตัวเอง

     นักดื่มทั้งหลายโปรดฟังทางนี้! ไม่ว่าคุณจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อสังสรรค์ ดื่มตามวาระโอกาส ดื่มเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน หรือดื่มด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม รู้หรือไม่ว่า...คุณก็มีโอกาสเสี่ยงภาวะติดเหล้า หรือ โรคพิษสุราเรื้อรังได้ ถึงเวลาเช็คอาการของตัวเองและคุณที่คนรัก (หากมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป แนะนำให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาวิธีการบำบัดอย่างถูกต้อง)

       ต้องเพิ่มปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้รู้สึกเมาเท่าเดิม
       มีภาวะถอนแอลกอฮอล์ (ลงแดง) หากงดหรือลดปริมาณการดื่ม
       มักใช้เวลาในการดื่มแอลกอฮอล์นานกว่าที่ตั้งใจไว้
       เคยพยายามลดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์ แต่ทำไม่สำเร็จ
       มีความคิดวกวน หมกมุ่น หรือ ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการดื่มแอลกอฮอล์
       การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือส่งผลกระทบอื่นๆในชีวิตประจำวัน
       ยังคงดื่มแอลกอฮอล์อยู่ แม้ว่าจะเกิดผลกระทบแล้วก็ตาม

      การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดยเพิ่มความถี่และปริมาณ นอกจากจะทำให้เสี่ยงภาวะติดเหล้า หรือ โรคพิษสุราเรื้อรังแล้ว ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ทั้งทำให้อวัยวะต่างๆทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว และยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคร้ายแรงอีกหลายโรค ดังนั้น ควรจำกัดปริมาณและความถี่ในการดื่มให้เหมาะสม ตรวจสุขภาพเป็นประจำ ที่สำคัญคือต้องหมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

 

ข่าวสารสุขภาพ เดือน กรกฎาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก :
www.thaihealth.or.th/Content/52386-สำรวจพฤติกรรม%207%20ข้อบ่งชี้ภาวะติดเหล้า.html