28 กรกฎาคม วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day)

28 กรกฎาคม วันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day)

โรคไวรัสตับอักเสบ ถือเป็นปัญหาสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนและยุโรป โรคนี้มี 5 ชนิดคือ A B C D และ E ซึ่งพบโรคไวรัสตับอักเสบ 3 ชนิดแรกบ่อยที่สุด โดยประชากรกว่า 290 ล้านคน ต้องอยู่กับโรคนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว ทางสมัชชาอนามัยโลกจึงกำหนดวันตับอักเสบโลกในปี 2553 เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงโรคที่เกิดและถือโอกาสนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ คือ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังจำเป็นต้องทานยาหลายชนิด และผู้ที่มีประวัติเป็นโรคตับ การดูแลตับจึงต้องใส่ใจมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งหนึ่งในวิธีนี้คือ การทานสารอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงตับให้แข็งแรง เช่นสารสกัดแอปเปิ้ลและสารสกัดจากรากต้นแดนดีเลี่ยนนั่นเอง


ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://www.firstpost.com/india/world-hepatitis-day-2019-history-significance-this-years-theme-and-objectives-of-global-awareness-campaign-against-deadly-disease-7068521.html#:~:text=History%20of%20World%20Hepatitis%20Day&text=The%20World%20Hepatitis%20Alliance%20declared,a%20national%20and%20international%20level.
https://www.worldhepatitisday.org/