1-7 สิงหาคม สัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week)

1-7 สิงหาคม สัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week)

เมื่อ ‘น้ำนมแม่’ คืออาหารที่ดีที่สุดและจำเป็นสำหรับทารก ด้วยเหตุนี้องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก หรือ World Alliance for Breastfeeding Action : WABA จึงกำหนดให้วันสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็น ‘สัปดาห์นมแม่โลก’ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่า ‘Support Breastfeeding for A Healthier Planet : รักลูก รักเรา รักษ์โลก สนับสนุนให้ลูกกินนมแม่’ ที่มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของการให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

     องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองอย่างน้อย 6 เดือน และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมได้จนอายุ 2 ปี เพราะน้ำนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อย

     เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวของแม่เอง จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพื่อเสริมประโยชน์ให้แก่น้ำนม โดยเฉพาะสารอาหารที่สำคัญ 2 ชนิดอย่าง ‘ดีเอชเอ’ ที่พบมากในปลาทะเลน้ำลึกไขมันสูง มีประโยชน์ช่วยในการสร้างและพัฒนาระบบประสาทและสมองแก่ทารกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง และ ‘เลซิติน’ ที่นอกจากจะมีช่วยบำรุงสมองของเด็กแล้ว ยังช่วยรักษาและป้องกันท่อน้ำนมอุดตัน