Vitamin D ในร่างกายต่ำเสี่ยงติด COVID-19

Vitamin D ในร่างกายต่ำเสี่ยงติด COVID-19

ในช่วงโรคระบาด Vitamin C ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายว่าช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย แต่ยังมีอีกหนึ่งวิตามินสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับ COVID-19 และหากร่างกายมีไม่เพียงพอก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ!!

มีงานวิจัยชิ้นสำคัญที่เป็นการจับมือกันระหว่างศูนย์บริการสุขภาพ Leumit Health Services ร่วมกับ Bar Ilan University มหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอิสราเอล ได้พบว่าปริมาณวิตามินดีในเลือดที่อยู่ในระดับต่ำจะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น

คณะนักวิจัยชาวอิสราเอลได้ดำเนินการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,807 คน ที่เพิ่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และระดับวิตามินดีในเลือด ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการเผยแพรในวารสารเอฟอีบีเอส (FEBS) โดยพบว่าร้อยละ 10.1 ของกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีระดับวิตามินดีในเลือดโดยเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อ อีกทั้งในงานวิจัยชิ้นนี้สรุปได้ว่า หากร่างกายมีวิตามินดีในเลือดระดับต่ำกว่า 30 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร มีแนวโน้มจะติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าผู้ป่วยที่มีวิตามินดีระดับปกติ นอกจากนั้นหากผู้ที่มีวิตามินดีระดับต่ำติดเชื้อแล้วมีโอกาสจะมีอาการป่วยรุนแรงมากกว่า และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าอีกด้วย

ดังนั้นนอกจากวิตามินซีที่สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้ว วิตามินดีก็เป็นวิตามินจำเป็นอีกหนึ่งชนิดที่สามารถต่อต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งวิตามินชนิดนี้ร่างกายสามารถสร้างเองได้หากสัมผัสกับแสงแดดเป็นประจำ นอกจากนี้ยังสามารถรับเข้าสู่ร่างกายด้วยการทานอาหารจากธรรมชาติ เช่น ไข่แดง ชีส ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ตับ นม ฯลฯ รวมถึงได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินดีที่มีคุณภาพโดยตรงขอบคุณข้อมูลจาก :
http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/26/c_139241645.htm
.