ปลูกต้นไม้ช่วยป้องกันความจำเสื่อม

ปลูกต้นไม้ช่วยป้องกันความจำเสื่อม

เมื่อต้นไม้ไม่ได้ให้แค่ความสดชื่น แต่ยังช่วยให้ห่างไกลความจำเสื่อม

   นี่คือประโยชน์ที่ใครหลายคนยังไม่รู้ว่า การปลูกต้นไม้สามารถป้องกันความจำเสื่อม มีการสรุปผลงานการวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่สรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพสมอง โดยเฉพาะคนที่ชอบปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย สามารถช่วยให้จิตใจสงบนิ่ง ผ่อนคลาย ช่วยสร้างสมาธิขณะที่ทำกิจกรรม และช่วยลดความเครียด ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม เพราะความเครียดเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การทำงานของสมองผิดปกติ เกิดการอักเสบเรื้อรัง จนนำไปสู่โรคสมองเสื่อมได้ ซึ่งเมื่อเรายิ่งลดความเครียดลงได้ ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการสมองเสื่อมก็น้อยลง

   ปัจจุบันในทางการแพทย์ผู้ป่วยบางโรคได้รับคำแนะนำให้ปลูกต้นไม้ที่บ้านเพื่อบำบัดจิตใจให้ผ่อนคลาย ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า ‘social prescribing’ ที่แปลตรงตัวคือ “การสั่งยา” แต่การสั่งในที่นี้คือ “การให้ไปทำกิจกรรมทางสังคม” โดยที่แพทย์จะเป็นผู้ที่คอยแนะนำ เช่น แนะนำให้ไปปลูกต้นไม้ ไปวาดรูป ไปเล่นดนตรี ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก : 
https://thematter.co/brief/goodsmorning/goodsmorning-1588552201/110616
https://themomentum.co/museum-now-arts-on-social-prescription/
https://www.bbc.com/thai/international-40697572#:~:text=