10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

     ทุก 40 วินาที จะมีคนฆ่าตัวตาย!
     องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยมีขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อปี 2003 เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสูญเสียจากการฆ่าตัวตาย ทั้งที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จ โดยในปัจจุบันจะมีคนที่คิดฆ่าตัวตายทั่วโลกเกิดขึ้นทุก 4 วินาที ทั่วโลก หรือราวๆปีละ 8 แสนราย และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า การฆ่าตัวตายติดอันดับ 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก อีกทั้งติดอันดับที่ 3 ของสาเหตุการตายของประชากรโลกในวัย 15-35 ปี และผู้ชายมักจะฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิงถึง 3 เท่า (ยกเว้นในประเทศจีน)

     เพื่อเป็นการร่วมกันหยุดสถิติการฆ่าตัวตายให้มีอัตราลดลง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำวิธีการพิจารณาผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วยการสังเกตสิ่งเหล่านี้
        มีน้ำเสียงหรือสีหน้าที่เศร้าหมอง
        แยกตัวออกจากสังคม พูดคุยกับคนรอบข้างน้อยลง
        อารมณ์แปรปรวน เช่น จากที่เคยซึมเศร้า ดูวิตกกังวล กลับกลายเป็นสบายใจจนน่าแปลกใจ
        นอนไม่หลับต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน
        ประสบปัญหาชีวิต เช่น สูญเสียคนรักแบบกะทันหัน พิการจากอุบัติเหตุ
        ใช้สุราหรือยาเสพติดเพื่อผ่อนคลายความเครียด
        มีประวัติการฆ่าตัวตายของคนในครอบครัว
        ชอบพูดว่าอยากตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่
        มีการวางแผนฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า หรือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน
        มักพูดฝากฝังถึงคนข้างหลัง
        จัดการแบ่งของรักหรือแบ่งทรัพย์สินให้คนรอบตัว

     หากพบสัญญาณเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง หรือคนใกล้ชิดควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือ รับฟังอย่างเข้าใจ เพื่อให้คลายความเศร้าความกังวลใจ ติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชียวชาญ หรือโทร. 1667 สายด่วนสุขภาพจิต

ข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/222
https://th.wikipedia.org/wiki/วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
และ https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide/flyer-40seconds-web.pdf?sfvrsn=5ba643c_2