21 กันยายน “วันอัลไซเมอร์โลก”

21 กันยายน “วันอัลไซเมอร์โลก”

     โรคสมองเสื่อม (Alzheimer Disease) ถือเป็นโรคร้ายแรงติด 1 ใน 10 อันดับที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิต องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (ADI) จึงได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลก โดยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2012 ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ รู้เท่าทัน และหาวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างถูกต้อง เพราะในทุกๆ 68 วินาทีจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งคนบนโลก

     สถิติของโรคอัลไซเมอร์จากทั่วโลกพบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเริ่มป่วยเป็นโรคนี้ โดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วโลกประมาณเกือบ 34 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3 เท่าในอีก 40 ปีข้างหน้า แต่สำหรับในประเทศไทย จากการรายงานของกระทรวงพบผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ประมาณ 8.3 แสนคน และจะมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมักพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ขอบคุณข้อมูลจาก :
https://www.posttoday.com/life/healthy/238253
https://www.thebangkokinsight.com/211299/
และ https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29955