29 กันยายน วันหัวใจโลก

29 กันยายน วันหัวใจโลก

     สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ประกาศให้วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) โดยถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 เพื่อเป็นย้ำเตือนทุกคนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า 57 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.thaihealth.or.th/Content/50184-รณรงค์วันหัวใจโลก%20ปี%202562%20.html