มาไขข้อข้องใจความสัมพันธ์ของความดันกับอายุ

มาไขข้อข้องใจความสัมพันธ์ของความดันกับอายุ

ความเชื่อที่ว่า... เป็นเรื่องปกติที่ความดันโลหิตของคนเราจะสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อที่ว่านี้เป็นความเชื่อที่ผิด!!

แท้ที่จริงแล้วความดันโลหิตในเกณฑ์ปกติจะต้องอยู่ตลอดอายุขัยของคนเรา ดังนั้นความดันโลหิตสูงไม่ได้สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น หากแต่เป็นการทานอาหาร และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดซึ่งจะทำให้เสี่ยงความดันโลหิตสูง

มีงานวิจัยด้านสุขภาพของชนเผ่าอินเดียนแดง Yanamami ที่เรียกว่า Intersalt Study โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจชนเผ่าดังกล่าวจำนวน 10,079 คน ซึ่งอาศัยกระจายอยู่ใน 32 ประเทศของทวีปแอฟริกา ลักษณะของชนเผ่านี้จะเป็นชอบทานพืชเป็นอาหารหลัก ชอบเดินป่า และไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมา พบว่าไม่มีใครในชนเผ่านี้แม้แต่คนเดียวที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงเลย ความดันเฉลี่ยอยู่ที่ 95/61 มม.ปรอท ตลอดอายุขัยโดยไม่เพิ่มแม้จะอายุเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้สมาชิกในชนเผ่าดังกล่าวยังมีระดับเกลือโซเดียมในปัสสาวะต่ำ แต่มีระดับโพแตสเซียมสูง ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปอยู่ว่าคนที่มีโซเดียมต่ำและโพแตสเซียมสูงยิ่งทำให้มีความดันโลหิตที่ต่ำขอบคุณข้อมูลจาก :
พ็อตเกตบุ๊ก 'สุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง Good Health by yourself' โดย นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์ (หน้า 324-325) ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว