DHT ส่งผลต่อผู้ชายได้อย่างไร

 DHT ส่งผลต่อผู้ชายได้อย่างไร

       DHT คืออะไร มีความสำคัญต่อผู้ชายอย่างไร ? 
       ในเพศชาย Testosterone (เทสโทสเทอโรน) เป็นฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศและความเป็นชาย เช่น เสียงทุ้มห้าว พัฒนาการของกล้ามเนื้อ การงอกของหนวดเครา รวมถึงการเจริญเติบโตและแรงขับดันทางเพศ โดยจะแสดงออกอย่างเต็มที่เมื่ออายุ 20 ปี บริบูรณ์ อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อผู้ชายสูงวัยขึ้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนน้อยลง และทำให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงสู่ความชราอย่างช้าๆ   

       เมื่ออายุมากขึ้น  Testosterone สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น สารอีกประเภทหนึ่งชื่อว่า ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone) หรือ DHT ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชาย และต่อมลูกหมากโตได้จนพัฒนากลายเป็นโรคต่อมลูกหมากโต

   โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไร
       ต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะของเพศชาย และอ้อมรอบท่อปัสสาวะ ทำหน้าที่ ในการผลิตสารเลี้ยงเชื้ออสุจิ โดยเมื่อผู้ชายมีภาวะสูงวัยขึ้น ต่อมลูกหมากนี้จะมีขนาดโตขึ้นและทำให้เกิดปัญหาในการับถ่ายปัสสาวะในเพศชายโดยในประเทศไทยมีการประมาณการณ์ว่าพบได้ประมาณ 50% ของผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50ปี และพบได้สูงถึง 50% ในผู้ชายอายุ 80 ปี ขึ้นไปซึ่งหากเป็น “โรคต่อมลูกหมากโต” ต่อมลูกหมากจะเกิดการขยายขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจส่งผลให้ไปกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลง จนมีอาการปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะบ่อย โดยห่างกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง เนื่องจากผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้น ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อยลงนั่นเอง


   บรรเทาอาการโรคต่อมลูกหมากโตด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
       หากมีอาการของโรคต่อมลูกหมากโต แม้จะเป็นอาการที่เล็กน้อยอย่างปัสสาวะบ่อย ก็ไม่ควรละเลย เพราะถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น กระเพาะปัสสาวะเป็นเลือด มีนิ่วในกระเพาะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไตเสื่อมและไตวายได้
       การรักษาโรคนี้มีด้วยกัน 2 วิธีหลักๆ คือการผ่าตัดและการใช้ยา ซึ่งแพทย์จะพิจารณาการรักษาตามความรุนแรงของอาการ และอีกวิธีหนึ่งที่รักษาอย่างได้ผลคือการรักษาด้วยสารสกัดจาก Saw Palmetto ที่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาโรคต่อมลูกหมากได้ดี ซึ่งเป็นที่นิยมมากในแถบอเมริกาและยุโรป เนื่องจากมีหลายๆ งานวิจัยพบว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตได้ และมีข้อดีคือ ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนการใช้ยาเคมี เช่นทำให้สมถรรถภาพทางเพศเสื่อม ความดันโลหิตต่ำ และไม่มีผลต่อระดับของสารที่ใช้ชี้วัดมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA : Prostate Specific Antigen) ดังนั้นผลของการตรวจสารชี้วัดมะเร็งต่อมลูกหมากจึงตรงไปตรงมา

       ฉะนั้นชายใดที่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยรวมแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสุขภาพเพศชายเป็นสำคัญ ด้วยการตรวจต่อมลูกหมากเป็นประจำทุกปีด้วย…ด้วยความห่วงใยจาก MEGA We care

ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://www.thaihealth.or.th/webboard/boardPost/1073/สาเหตุผมร่วง%20-%20DHT%20คืออะไร%20DHT%20ตัวการสำคัญที่ทำให้%20ผมร่วงจากกรรมพันธุ์/
https://www21.ha.org.hk/smartpatient/EM/MediaLibraries/EM/EMMedia/Benign-Prostatic-Hyperplasia_Thai.pdf?ext=.pdf
แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , กรมการแพทย์ , กระทรวงสาธารณสุข. http://www.nci.go.th/th/cpg/ TextBook%20มะเร็งต่อมลูกหมาก.pdf