รักษาเบาหวานด้วยอาหาร PBWF

รักษาเบาหวานด้วยอาหาร PBWF

ในหนึ่งวันมีคนไทยต้องเสียชีวิตจาก ‘โรคเบาหวาน’ เฉลี่ย 200 คน แล้วแบบนี้เรายังจะนิ่งนอนใจได้อย่างไร
.
   การเสียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเกิดจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และมีภาวะแทรกซ้อน วิธีการรักษาเบาหวานจึงจำเป็นพบแพทย์ และควรปรับพฤติกรรมในการทานแต่ละมื้อโดยเฉพาะหันมาอาหารพืชแบบไขมันต่ำเป็นหลัก
(plant-based whole food)
.
   มีงานวิจัยจากนายแพทย์นักเขียนชาวอเมริกัน Neal D.Barnard ได้ทำการทดลองกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปรียบเทียบผู้ป่วยเบาหวานที่สมัครใจในการเลิกใช้ยารักษาเบาหวานจำนวน 99 คน มาแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งให้ทานอาหารที่เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่มีเนื้อสัตว์ นม และไข่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ทานอาหารพืชแบบไขมันต่ำเป็นหลัก โดยไม่มีเนื้อสัตว์เลย โดยทำการทดลองเป็นระยะเวลา 6 เดือน
.
   สรุปได้ว่า กลุ่มที่ทานอาหารพืชแบบไขมันต่ำเป็นหลักสามารถเลิกทานยาเบาหวานได้ทุกประเภทถึง 43% น้ำหนักตัวลดลง 6.5 กิโลกรัม น้ำตาลในเลือดลดลง 1.23% ลดไขมันเลวในเลือดได้ 21.2% ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็สามารถเลิกยาเบาหวานได้เช่นกัน แต่ตัวเลขที่ได้มีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มที่ทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่มีเนื้อสัตว์รวมอยู่ด้วย สามารถเลิกยาเบาหวานได้เพียง 26% ลดน้ำหนักได้เพียง 3.1 กิโลกรัม ลดน้ำตาลในเลือดได้เพียง 0.38% และไขมันเลวในร่างกายลดลงไปเพียง 9.3%
.


ขอบคุณข้อมูลจาก :

พ็อตเกตบุ๊ก 'สุขภาพดีได้ด้วยตัวเอง Good Health by yourself' โดย นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์ (หน้า 67-68) ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy