เทรนด์สุขภาพประจำเดือนมีนาคม 2564

เทรนด์สุขภาพประจำเดือนมีนาคม 2564

       ตั้งแต่มีวิกฤต COVID-19 จากปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีคนไทยเสียชีวิตทั้งสิ้น 85 คน (สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2564) แต่โรค NCDs คร่าชีวิตคนไทยวันละ 1,000 คน!!

   ในขณะที่คนไทยกำลังอดทนฝ่าวิกฤตสุขภาพเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลายคนอาจจะตื่นตระหนกกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในแต่ละวันถึงความน่ากลัวของโรคระบาดนี้ แต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากกว่าโคโรน่าไวรัสก็คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases : NCDs) อย่าง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง กลับกลายเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรงซึ่งคร่าชีวิตคนทั่วโลก รวมถึงคนไทยมากกว่า

   ผู้ที่เป็นโรคในกลุ่ม NCDs ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาโรคเรื้อรังนานนับสิบปี การดูแลรักษาต้องใช้ทั้งบุคลากร ยา และเครื่องมือ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งตัวผู้ที่เป็นโรคนี้เอง และงบประมาณ

   ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย กล่าวว่า "กลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย เป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงกว่าโควิด-19 หลายเท่าตัว เพราะพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้วันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน คิดเป็นมูลค่ามหาศาลที่ระบบบริการสาธารณสุขต้องจ่ายเพื่อดูแลผู้ป่วย เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ยา และเครื่องมืออุปกรณ์"

   สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น ลดหรือปรับเปลี่ยนกินอาหารปริมาณที่มากเกินจำเป็น ลดการกินอาหารหวาน เค็ม และอาหารไขมันสูง เลิกพฤติกรรมทำลายสุขภาพ เช่น นอนดึก นอนน้อย สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์  ที่สำคัญต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ขอบคุณข้อมูลจาก :
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy