เทรนด์สุขภาพประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เทรนด์สุขภาพประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 

 
"เตรียมร่างกายให้มีภูมิคุ้มกัน เรื่องสำคัญระหว่างรอวัคซีน"

▪️ ทำไมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงยืนยันว่าภูมิคุ้มกันสำคัญกับร่างกายมากที่สุด?
▪️ คำถามที่คนไทยทุกคนอยากรู้ว่า... เราจะรอดจาก Covid-19 ได้อย่างไร?
▪️ หลายคนสงสัยว่าเราจะมีวิธีสร้างภูมิคุ้มกันแบบเร่งด่วนในสถานการณ์ที่วิกฤตในขณะนี้ได้หรือไม่?​
▪️ การเลือกฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัว และคำนึงถึงอะไรบ้าง?
และอีกหลายคำถามเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่ทุกคนสงสัยจะถูกไขข้อข้องใจโดย 
ภญ. วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก MEGA We care ตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

  คลิกฟังได้ทันที (ด้านบน)