10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

     การมีลูกยาก ปัญหาภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) คือภาวะที่คู่สมรสจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญ จากสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะทางร่างกายของคู่สมรสที่แต่งงานกันและยังไม่มีลูก มีถึง15% ของคู่สมรสในประเทศไทย หรือ 1 ใน 7 ของคู่สมรสทั่วโลก พยายามที่จะมีลูกภายใน 1 ปีแต่ไม่สำเร็จ ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ที่สำคัญไม่ได้มีการคุมกำเนิด

 

  สนใจหัวข้อไหน...คลิกเลย

  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

  10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

  วิตามินและสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนสำหรับผู้ชาย

 

     นพ. ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช  ได้ให้ความหมายของภาวะการมีลูกยาก ไว้ในบทความของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ว่า “นิยามของภาวะนี้ก็คือ การที่คู่สมรสฝ่ายหญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่สามารถมีลูกได้ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้คุมกำเนิดอย่างน้อยเป็นเวลา 12 เดือน หรือคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงอายุตั้งแต่ 35 ปี ไม่สามารถมีลูกได้ ภายในเวลา 6 เดือนทั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้คุมกำเนิด” (โดยคู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิด จะมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน)

     จากการรวบรวมสถิติทางการแพทย์สาเหตุของภาวะการมีบุตรยากเกิดได้หลายปัจจัย โดยแบ่งเป็นสาเหตุจากฝ่ายชาย 20-30% สาเหตุจากฝ่ายหญิงประมาณ 40-55 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุจากทั้งคู่ 20-30 เปอร์เซ็นต์ และที่ไม่ทราบสาเหตุอีกประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ (ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

     โดยปัจจัยที่ทำให้มีลูกยากที่เกิดจากฝ่ายชายก็อย่างเช่น ตัวอสุจิไม่สมบูรณ์ ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ภาวะหลั่งน้ำกามย้อนกลับ เป็นต้น การดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ด้วยไลฟ์สไตส์ในการใช้ชีวิตและการทำงานอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่พร้อมสำหรับการมีลูก แต่อย่างไรก็ตามการมีลูกนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านร่างกายและสุขภาพภายในของทั้งสองฝ่าย

 

man-talk-with-doctor

 

10 สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยาก

1. เครียดหนัก

     ความเครียดส่งผลโดยครงต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้ชาย ในต่างประเทศมีงานวิจัยแบบ meta-analysis โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายเกือบ 30,000 คน ซึ่งได้ผลสรุปที่น่าเชื่อว่าความเครียดส่งผลให้จำนวนสเปิร์มลดลง เคลื่อนไหวได้ช้า และมีรูปร่างผิดปกติ นอกจากนี้ความเครียดส่งผลให้ความรู้สึกทางเพศลดลง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ทำให้การมีเพศสัมพันธุ์ไม่สามารถทำได้ตามปกติ และที่สำคัญความเครียดจะไปขัดขวางร่างกายให้ผลิตฮอร์โมนเพศชายได้น้อยลง

2. ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

     เหล้า เบียร์ ไวท์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากดื่มมากเกินไปจะส่งผลให้โอกาสในการมีลูกลดลงถึง 50% เพราะพิษของแอลกอฮอล์ส่งผลโดยตรงต่อตัวอสุจิในเพศชาย ทำให้ปริมาณอสุจิลดลง ไม่แข็งแรง เคลื่อนไหวไม่ดี หรือมีรูปร่างที่ผิดปกติ ทั้งนี้ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้การดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อความแข็งแรงของอสุจิลดลงอีกด้วย

3. รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์

     การรับประทานอาหารที่ไม่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพเพศชาย โดยเฉพาะของทอด ของมัน และของหวาน รวมทั้งอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูปต่างๆ หากรับประทานเป็นประจำ ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับเลย ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อทุกระบบของร่างกาย ไม่เว้นแม้แต่เพิ่มโอกาสในการมีลูกยากยากขึ้น ดังนั้นควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งมีทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้เพียงพอในทุกวัน

4. สูบบุหรี่เป็นประจำ

     สารพิษในบุหรี่ เช่น นิโคติน ทาร์ สารตะกั่ว สารปรอท เป็นอีกหลายชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกายจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพเพศชาย ทำให้ฮอร์โมนเพศผิดปกติ อสุจิมีจำนวนลดลง และไม่แข็งแรง เมื่ออสุจิไม่แข็งแรงก็ยิ่งทำให้โอกาสในการมีลูกยากเพิ่มขึ้น

5. อายุที่มากขึ้น

     เมื่ออายุมากขึ้นทำให้ฮอร์โมนเพศชายมีการเปลี่ยนแปลง ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้เพียงพอ จึงส่งผลต่อสุขภาพและความพร้อมของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์

6. ฮอร์โมนเพศชายต่ำ  

     เทสโทสเทอโรน (Testosterone) หรือฮอร์โมนของเพศชาย ทำหน้าที่สำคัญกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย ซึ่งรวมไปถึงความต้องการทางเพศ การสร้างเชื้ออสุจิ โดยสมองจะควบคุมการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน เมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศชายได้ไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อสุขภาพของเพศชาย เช่น อารมณ์แปรปรวน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อารมณ์ทางเพศลดลง เป็นต้น

7. น้ำหนักเกินมาตรฐาน

     การมีไขมันส่วนเกินจนทำให้น้ำหนักที่เกินกว่ามาตรฐาน ทำให้ร่างกายต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม ต่อการมีลูกได้ยากขึ้น ความสามารถในการเจริญพันธุ์ลดลง มีจำนวนอสุจิลดลง 22% และมีความเข้มข้นลดงลง 24%

8. ดื่มกาแฟมากเกินไป

     มีผลการวิจัยจากโรงพยาบาลในรัฐ Massachusetts ประเทศสหัฐอเมริกา ที่ได้ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2007-2013 พบกว่า ผู้ชายที่ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนประมาณ 265 มิลลิกรัมต่อวัน ทำให้เสี่ยงมีลูกยาก เนื่องจากการดื่มกาแฟมากเกินไปจะทำให้หลั่งอสุจิได้น้อยลง ดังนั้นแต่ละวัน ไม่ควรดื่มกาแฟมากกว่า 2 แก้ว

9. ไม่ออกกำลังกาย

     นอกจากการออกกำลังกายที่สามารถช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายแล้ว ยังกระตุ้นความรู้สึกทางเพศและช่วยในการเจริญพันธุ์ ดังนั้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ การไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอทำให้มีโอกาสที่ไขมันจะสะสมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท้ายที่สุดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นจนเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพเพศชาย

10. ร่างกายได้รับสารเคมี

     ในปัจจุบันการใช้ชีวิตประจำวัน คนทั่วไปเสี่ยงกับการได้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะจากอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ทำให้ร่างกายเสี่ยงจะได้มีสารเคมีอันตราย หรือสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอทท เข้าไปสะสม ซึ่งสารพิษเหล่านี้ส่งผลต่อเซลล์สืบพันธุ์ทำให้ทำงานผิดปกติ

วิตามินและสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนสำหรับผู้ชาย

     จากปัญหาภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุมาจากผู้ชายซึ่งมีความสัมพันธ์กับการลดลงของฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว แพทย์ทั่วโลกแนะนำให้ผู้ชายต้องมีสารอาหารสำคัญบางชนิดในร่างกายอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการเสริมฮอร์โมนเพศให้กลับมาอยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง

แร่ธาตุสังกะสี (Zinc)

     สำหรับผู้ชายที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองจากภายใน แนะนำให้รับประทานแร่ธาตุสังกะสี แมกนีเซียม และวิตามินบี 6 ในรูปแบบ ZMA โดยมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Western Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการรับประทาน  ZMA  ร่วมกับการออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเทอโรนได้อย่างเป็นธรรมชาติถึง 43.7% และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน

แอล-คาร์นิทีน (L-Carnitine)

     อีกหนึ่งสารอาหารที่สำคัญต่อผู้ชายคือแอล-คาร์นิทีน ซึ่งมีส่วนช่วยระบบการเผาผลาญไขมันให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีขึ้น ลดการสะสมของไขมัน  และยังช่วยให้พลังงานกับเซลล์ โดยส่วนนี้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอสุจิได้ดีขึ้น แหล่งอาหารที่มีแอล-คาร์นิทีนสูง ได้แก่ เนื้อแดง ปลา ไก่ นม และธัญพืช เป็นต้น

ซีลีเนียม (Selenium)

     มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีอีกตัวหนึ่ง ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ ชะลอวัย และมีส่วนช่วยในการรักษาความสมบูรณ์ และความแข็งแรงของอสุจิ

     ถึงสาเหตุของการมีลูกยากเกิดขึ้นได้จากทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่สำหรับฝ่ายชายแล้วพฤติกรรมข้างต้นเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การมีลูกยากเป็นไปได้ยากหากไม่ปรับเปลี่ยน

     สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีลูกก็คือ การดูแลร่างกายตัวเอง  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดละเลิกพฤติกรรมในชีวิตที่จะส่งผลต่อสุขภาพเพศชาย โดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบหรี่จัด หากปฏิบัติได้ทั้งหมดได้อย่างเคร่งครัดแล้วนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังทำให้ความพร้อมทางด้านร่างกายเพิ่มขึ้นด้วย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการมีลูกได้ง่ายขึ้น...ด้วยความห่วงใยจาก MEGA We care

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://www.paolohospital.com/th-TH/chokchai4/Article/Details/สุขภาพสตรี/-มีลูกยาก--สาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
https://www.pobpad.com/ผู้ชายมีลูกยาก-รู้ไว้สบ  
https://www.bangkokhospital.com/content/infertility-problems-for-people-wanting-to-have-baby  
https://www.phukethospital.com/th/ไม่มีหมวดหมู่-en/fertility-infertility-treatment/
https://www.bumrungrad.com/th/conditions/infertility-male
https://1th.me/sCbx7

 

More-information-buttoncontact-specialist-for-information-button

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy