“ โควิดยังไม่หาย PM 2.5 หวนกลับมาซ้ำ ” สถานการณ์แบบนี้ ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัย ?

“ โควิดยังไม่หาย  PM 2.5 หวนกลับมาซ้ำ ”  สถานการณ์แบบนี้ ดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัย ?