Femosa

Attribute:

SKU : ฟีโมซา

Share

รายละเอียดสินค้า 

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : ฟีโมซา

ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Femosa
ขนาดบรรจุ : 30's
เลขทะเบียนยา  : 1A 1/53 (H)

ส่วนประกอบสำคัญ :  ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย
(สกัดจากรากและเหง้าของต้นแบล็ดโคโฮส (Cimicifuga racemosa) 40 มก.)

ข้อบ่งใช้ตามเอกสารกำกับยา :
สรรพคุณ  บรรเทาอาการในสตรีอันเนื่องมาจากภาวะหมดประจำเดือน อันได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ อารมณ์แปรปรวน เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นต้น รวมทั้งบรรเทาอาการปวดท้องอันเนื่องมาจากการมีประจำเดือน และหรืออาการไม่สบายก่อนมีประจำเดือน  ยาอาจจะให้ประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ และควรหยุดให้ยาประมาณ 1-2 เดือน หลังจากใช้ยานี้ต่อเนื่องแล้ว 6 เดือน


ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1-2 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy