Ferrotone

Attribute:

SKU : เฟอร์โรโทน

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : เฟอร์โรโทน

ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Ferrotone

ขนาดบรรจุ : 10's

เลขทะเบียนยา : 2A 32/63

ส่วนประกอบสำคัญ :  ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

เฟอร์รัสฟูมาเรต  162 มิลลิกรัม  ให้ธาตุเหล็ก 53.25 มิลลิกรัม         
กรดโฟลิก 0.75 มิลลิกรัม


วิตามินบี 12 (ไซยาโนโคบาลามิน) 7.5 ไมโครกรัม


ข้อบ่งใช้ตามเอกสารกำกับยา:


ในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง

ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการโลหิตจาง

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ต่อส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่มีภาวะเหล็กเกิน และภาวะเหล็กเกินที่มีการคั่งของธาตุเหล็กมากจนเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อต่างๆ

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy