Search

ศูนย์เวลเนส วีแคร์ เปิดแคมป์ Lifestyle Medicine รับทีมแพทย์จาก สปป.ลาว

“MEGA We care ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อองค์ความรู้ของการมีสุขภาพดีด้วยตัวเองให้ทุกคน”

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา โรงพยาบาลมวกเหล็ก ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้นำทีมแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเข้าแคมป์ 2 วัน 1 คืน เพื่อศึกษาดูงานในด้าน Lifestyle Medicine ที่ศูนย์เวลเนส วีแคร์

อัลบั้มภาพ