ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : น้ำมันกระเทียม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Garlic Oil
ขนาดบรรจุ : 100's
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0555
ส่วนประกอบสำคัญ : ใน 1 แคปซูล มี
น้ำมันกระเทียม 0.625 มก.  เทียบเท่ากระเทียมสด 1,875 มก.

ขนาดรับประทาน :  ครั้งละ 1-2 แคปซูล ตามความต้องการ ก่อนหรือหลังอาหาร

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง