แนท-ดี

Nat D

Share

Share

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : แนท-ดี

ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Nat D
ขนาดบรรจุ : 60's
เลขทะเบียนยา  : 1C 55/55

ส่วนประกอบสำคัญ :

วิตามิน ดี3 เป็นวิตามินที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ เมื่อผิวหนังได้รับ
แสงแดดและสามารถได้รับจากการรับประทานอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแดดอาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับวิตามินดีในร่างกาย
การมีวิตามินดีในระดับที่พอเพียงตลอดช่วงชีวิตนั้นมีความสำคัญต่อการ
สร้างและรักษามวลกระดูก วิตามินดียังมีประโยชน์ในการลดการสูญเสีย
กระดูกและลดอุบัติการณ์กระดูกหักในผู้สูงอายุ อีกด้วยข้อบ่งใช้ตามเอกสารกำกับยา :
- รักษาและป้องกันอาการขาดวิตามินดี
- ลดการสูญเสียมวลกระดูกหรือลดอุบัติการณ์กระดูกหักในผู้สูงอายุขนาดรับประทาน :

ผู้ใหญ่ : รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร