ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : แคลเซียม-ดี
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Calcium-D
ขนาดบรรจุ : 30's, 60's, 90's
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0794
ส่วนประกอบสำคัญ :  ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
แคลเซียมคาร์บอเนต 1,500 มก.
เทียบเท่ากับแคลเซียม 600 มิลลิกรัม
วิตามิน ดี3 0.2 มก. (200 หน่วยสากล)

ขนาดรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร