Search

Prodefenz Capsules

โปรดีเฟนซ์ แคปซูล

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : โปรดีเฟนซ์ แคปซูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Prodefenz Capsules
ขนาดบรรจุ : 30’s
เลขอ.ย. : 11-3-02432-1-0039

เลขที่ ฆอ : 2252/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

– แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส NCFM  5  มก.
(เทียบเท่ากับ แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส NCFM 1 พันล้านตัว)
– บิฟิโดแบคทีเรียม แล็กทิส BL-04  4  มก.
(เทียบเท่ากับ บิฟิโดแบคทีเรียม แล็กทิส BL-04 2 พันล้านตัว)

ขนาดรับประทาน

รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

คำเตือน

– เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
– ควรกินอาหารหลาหหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
– ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ