Search

ประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน

ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน

อายุ: ชายมากกว่า 45 ปี, หญิง มากกว่า 55 ปี *
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดอุดตัน ก่อนวัยอันควร (ชาย ก่อนอายุ 55 ปี, หญิง ก่อนอายุ 65 ปี) *
สูบบุหรี่ *
เป็นโรคอ้วน ค่า BMI > 30 *
ไม่ค่อยออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายน้อยกว่าวันละ 30 นาที *
มีระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 200 มิลลิกรัม / เดซิลิตร *
มีระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงกว่า 150 มิลลิกรัม / เดซิลิตร *
มีระดับ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอลในเลือดน้อยกว่า 40 มิลลิกรัม / เดซิลิตร *
มีระดับความดันโลหิตสูงเกินกว่า 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท *
มีความเครียดสูง จากการทำงานและชีวิตประจำวัน *
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์เป็นประจำ *
ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะฟาสต์ฟู้ด *
0.00