Search
เกี่ยวกับเมก้าวีแคร์

พันธกิจ

เมก้าวีแคร์ มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ MEGA We care for Your Wellness

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด คือผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพของเมืองไทยที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพและมาตรฐานสูง ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพ โดยมีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี อายุที่ยืนยาว และห่างไกลจากการเจ็บป่วย”

โดยความตั้งใจของบริษัทฯ ถูกถ่ายทอดผ่านสิ่งต่างๆ อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การจัดตั้งศูนย์สุขภาพ Wellness We care Center ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง  ที่สำคัญที่สุดก็คือ มุ่งเน้นถึงคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพให้กับผู้บริโภค

1. มาตรฐานการผลิตขั้นสูงระดับโลก (Global Quality Standard)

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็น “โรงงานผลิตยาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย” ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต (GMP) ระดับสากลถึง 2 สถาบัน ได้แก่ TGA จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยา วิตามิน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้ง BfArM จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นตัวแทนสหภาพยุโรปที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในโลก เรื่องการควบคุมยา สมุนไพร วิตามิน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงทำให้มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีสารอาหารสำคัญตรงตามที่ระบุบนฉลากทุกประการ และยืนยันได้ถึงความปลอดภัยได้อย่างสูงสุด

2. เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหนือกว่า (Advance Technology and Innovation)

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ถึงขีดสูงสุด โดยใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ

บริษัทฯ สามารถผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปแบบที่แตกต่างจากบริษัทอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ยา Gofen ที่เป็นรูปแบบ Clear cap ทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้เร็วยิ่งขึ้น คิดค้นผลิตภัณฑ์  Glucomel และ Immuplex ที่เป็นโปรตีนคุณภาพสูงสูตรพิเศษ  รวมถึงผลิตภัณฑ์  Alerten ในรูปแบบ Bioemulcap ที่ทำให้โมเลกุลของยาเล็กลงทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น  

No Added Preservatives (ไม่เติมสารกันบูด) ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงกระบวนการผลิตที่ควบคุมขั้นสูงสุดที่ปราศจากเชื้อในทุกขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมการผลิต โดยไม่ใช้สารกันบูดในแคปซูลนิ่มได้ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์จากโรงงานจะไม่มีการเติมสารกันบูดเพื่อสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยให้ผู้บริโภค