Search

แบบประเมินต่อมลูกหมากโต

ประเมินการถ่ายปัสสาวะของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีลักษณะการถ่ายปัสสาวะต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด? โดยให้คะแนนตรงกับอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองมากที่สุด

แบบประเมินต่อมลูกหมากโต

หลังจากที่ปัสสาวะเสร็จแล้ว รู้สึกปัสสาวะไม่สุดเหมือนกับยังคงเหลือปัสสาวะค้างอยู่บ่อยแค่ไหน *
จากการถ่ายปัสสาวะ 5 ครั้งล่าสุด ท่านถ่ายปัสสาวะครั้งที่แล้วยังไม่ถึง 2 ชั่วโมง ก็ต้องถ่ายปัสสาวะซ้ำอีกมีกี่ครั้ง *
ไม่สามารถปัสสาวะถ่ายเสร็จรวดเดียว แต่จะต้องถ่ายเป็นขยักหรือไหลๆ หยุดๆ บ่อยแค่ไหน *
เวลาปวดปัสสาวะ และจำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะ บ่อยแค่ไหนที่ไม่สามารถกลั้นได้ *
รู้สึกว่าปัสสาวะมีความแรงลดลง และไม่พุ่งเหมือนที่ผ่านมาบ่อยแค่ไหน *
เวลาปวดปัสสาวะต้องเบ่ง หรือรอนานกว่าจะถ่ายปัสสาวะออกมาได้บ่อยแค่ไหน *
ขณะนอนหลับในช่วงกลางคืนจนตื่นนอนตอนเช้า ต้องลุกขึ้นมาถ่ายปัสสาวะกี่ครั้ง *
0.00