Search

แบบประเมินอุจจาระ

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินอุจจาระ

อุจจาระกับน้ำในชักโครก *
ความนิ่ม-แข็งของอุจจาระ *
ปริมาณของอุจจาระ *
จำนวนครั้งที่อุจจาระ *
สีของอุจจาระ *
กลิ่นของอุจจาระ *
ลักษณะของอุจจาระ *
0.00