Search

แบบประเมินโรคข้อเสื่อม

ที่มา : ผส.นพ.วิศาล คนธารัตนกุลม หัวหน้าภาควิชเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แบบประเมินโรคข้อเสื่อม

เพศ *
อายุ *
คำนวณค่า BMI

วิธีคำนวน BMI = น้ำหนัก(กก.) / (ส่วนสูง*ส่วนสูง(เมตร) )

ค่า BMI *
ความถี่ในการขึ้นลงบันได *
จำนวนชั้นในการขึ้นลงบันได *
การนั่ง
นั่งยองๆ *
นั่งพับเพียบ *
นั่งสมาธิ *
นั่งคุกเข่า *
การยืน ยืนท่าเดียวนานๆ *
การนอน
ท่าทางการนอน *
ที่นอน *
การเดิน *
0.00