Search

Good Health by Yourself บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 Wellness We care Center ศูนย์สุขภาพเพื่อป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเอง ที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย MEGA We care มีโอกาสต้อนรับคณะแพทย์ เภสัชกร  และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยและภาครัฐบาล มาเข้าร่วมกิจกรรม Good Health by Yourself Program ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังเพื่อที่จะให้ทุกคนนำเอาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและแนะนำผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน และป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง

ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้การมีสุขภาพดีในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Lifestyle Modification) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สุขภาพ Wellness We care Center มาให้ความรู้เชิงวิชาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Plant Based Whole Foods หรือการทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก รวมทั้งการออกกำลังกายที่เหมาะสม ได้ทดสอบความฟิตของร่างกายในแบบ One Mile Walk Test ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ รวมทั้งได้ฝึกการทรงตัว และสมาธิ ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้ทานอาหารในแบบเน้นพืชเป็นหลักอันแสนอร่อยอีกด้วย

อัลบั้มภาพ