Search

อบรมหัวข้อ Good Health by Yourself สุขภาพดีด้วยตนเอง โดย นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์

Wellness We care Center

เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา MEGA We care และ Wellness We care Center ได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่รักสุขภาพจากสมาคมภริยาทหารเรือในหัวข้อ “Good Health by Yourself สุขภาพดีด้วยตนเอง” โดยนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ โดยจัดเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมคณะอุปนายก คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และสมาชิกสมาคม เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ 

โดยนอกจากความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ทาง MEGA We care และ Wellness We care Center ยังได้จัดบูธสุขภาพที่มอบให้ความรู้ และคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต ( Lifestyle Medicine ) รวมถึงการสาธิตการทำอาหาร plant-based ที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมมอบ Gift Set จาก MEGA We care ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย 

MEGA We care Good Health by Yourself

อัลบั้มภาพ