Search

MEGA We care มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสู้ COVID-19

MEGA We care ห่วงใยคนไทยเสมอ

เมื่อไม่นานมานี้บริษัทเมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ เมก้าวีแคร์ (MEGA We care) ผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของเมืองไทย ได้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ ทั้งกลุ่มยา วิตามิน แร่ธาตุ และโปรตีนให้แก่บุคลากรการแพทย์ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หายป่วย และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทฯ มอบให้ถือเป็นพื้นฐานในการนำไปสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง สามารถพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้น และลดความรุนแรงของโรคได้

การมอบผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ในครั้งนี้ เมก้าวีแคร์ (MEGA We care) ได้ร่วมบริจาคผ่านหลากหลายช่องทางทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุทธยา โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (บางขุนเทียน) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรคพยาบาลยะลา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการ (บางซื่อ) รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร ศูนย์บริการสาธารสุข บางเขน ศูนย์พักคอยเขตดินแดง และเขตบางแค โครงการต้องรอด Up for Thai และสื่อออนไลน์เพจเราต้องรอด ดอนเมือง

ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่ทุกคนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง MEGA We care ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความปรารถนาดี เพื่อหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

อัลบั้มภาพ